Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне тенденције у савременом немачком језику и њихова имплементација у наставу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 948  

Да

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Софија Мијовић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Анђела Вујошевић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Даница Недељковић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Милена Матић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Софија Мијовић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Анђела Вујошевић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Даница Недељковић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Милена Матић, мастер филолог германиста, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника немачког језика кроз упознавање са актуелним тенденцијама у савременом немачком језику, разлозима њиховог јављања, као и могућностима њихове имплементације у наставу немачког језика као страног.

-Оспособљавање наставника немачког језика за перцепцију (немачког) језика као динамичног система и развијање позитивног вредносног става према језичким променама; -Упознавање наставника са врстама структурних (системских) промена у савременом немачком језику и могућностима њихове креативне примене у наставном процесу; -Упознавање наставника са актуелним језичким тенденцијама мотивисаним све присутнијом свешћу о значају употребе политички коректног језика, те могућностима укључивања ових садржаја у наставу немачког језика као страног ради подизања свести ученика о важности ове теме (не само) у земљама немачког говорног подручја; -Оспособљавање наставника за избор адекватног наставног материјала у сврху постизања напред описаних циљева.

Наставници немачког језика су оспособљени да критички приступају уџбеницима које користе у настави немачког језика, да препознају и правилно интерпретирају актуелне тенденције у савременом немачком језику, индиковане како језичким, тако и ванјезичким факторима, и да их креативно примењују у настави немачког језика у циљу сензибилисања ученика за рецептивно и продуктивно овладавање немачким језиком у датом културолошком оквиру.

 • 1. недеља
  • Језичке промене у савременом немачком језику 1
  • Пауза
  • Језичке промене у савременом немачком језику 2
 • 2. недеља
  • Политички коректан језик
  • Пауза
  • Говор младих (у настави немачког језика као страног)

30

недеља: 2
бодова: 14

2500 динара по учеснику. У цену су урачунати: надокнада за реализаторке семинара, радни материјали и издавање уверења о похађању семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Софија Мијовић, Анђела Вујошевић, Даница Недељковић, Милена Матић 5 3.93

Укупно учесника: 5 | Просечна оцена: 3.93