Сценска лутка-од идеје до реализације

Каталошки број програма: 1058  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Немања Панић, магистар, Академија васпитно-медицинских струковних студија

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад;Стицање и усвајање нових знања и вештина;Развој стваралачких способности у подручју луткарског израза. Оспособљавање запослених у образовању за примену сценске лутке у непосредном раду са децом.

Стицање стручних знања о основама луткарства ,типовима сценских лутки,изради и анимацији у луткарској игри.Упознавање са основама обликовања и анатомијом сценских лутака-техникама и материјалима. Развијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности;Подстицање на самосталан рад, размену искустава, знања и умења из области луткарства. Оснажити полазнике да овладају луткарским техникама.

Након завршетка обуке од полазника се очекује да буде оспособљен да стечена знања и вештине примени у пракси;разуме употребу луткарства у васпитно-образовном раду,овлада поступцима за израду лутки различитих ликова и њихову примену у драматизацији прича,бајки,басни;Креира луткарске представе.

  • 1. дан
    • Увод у луткарство
    • Основе луткарства
    • Основе обликовања и анатомије сценских лутки
    • Луткарски текст ( од импровизације до драматизације)

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара износи 2500 динара по учеснику.У цену су укљућени радни материјал,освежеље у паузама и надокнада предавачима.