Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије

Каталошки број програма: 366  

Не

Предшколска установа Гимназион, Градски бедем 14а, 32000 Чачак, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0646408110

Весна Милошевић, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0641957400

Весна Милошевић, професор педагогије и психологије, ПУ „Гимназион“ Чачак; Виталије Милошевић, дипл. инжењер електротехнике, Манастир Студеница

Весна Милошевић, професор педагогије и психологије, ПУ „Гимназион“ Чачак; Виталије Милошевић, дипл. инжењер електротехнике, Манастир Студеница

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање просветних радника да у настави самостално и слободно користе рачунарске програме из пројекта „Квизирација“ (www.kviziracija.net) који чине да учење постане забавна и привлачна активност у којој ученици уче кроз игру.

- побољшање информационе писмености просветних радника и њихово охрабривање за коришћење рачунара у настави - развијање способности просветних радника да издвајају кључне, суштинске тачке градива, да исте комбинују на више различитих начина у играма „Квизирације“ - подстицање учесника да примењују другачије и активне форме учења - повезивање садржаја различитих наставних јединица и различитих предмета - повећање броја корисника “Квизирације” и кроз то увећање заједничке базе података са наставним садржајима

Учесници ће бити способни да самостално прераде градиво у задатке и питања за 4 различите врсте интерактивних игара:Питалица, Откривалица и Асоцијација и Лавиринт, као и за прављење ТН тестова.На основу једног ТН теста програм саставља безброј различитих комбинација тако да га ученици могу решавати много пута, а да се комбинација не понови.За решавање ТН теста не треба много времена, а резултати показују прецизно области које су ученицима остале недовољно јасне. Учесници ће моћи да прате ефекте примене игара и тестова на наставни процес: повећање мотивисаности, активности и пажње код ученика до нивоа непостижног класичним облицима наставе. Умрежени преко базе података размењиваће са колегама добре идеје и тако богатити своју праксу.

 • 1. дан
  • Представљање реализатора
  • Представљање учесника
  • Циљ обуке
  • Очекивања од предавача
  • Правила рада током обуке
  • Покретање програма
  • Како је настала Квизирација?
  • Аксиоми Квизирације
  • Демонстрација игре Питалица
  • Како се прави игра Питалица?
  • Пауза за кафу
  • Правимо игру Питалица
  • Извођење направљених игара Питалица
  • Пауза за ручак
  • Демонстрација игре Откривалица
  • Како се прави игра Откривалица
  • Пауза за кафу
  • Правимо игру Откривалица
  • Извођење игре Откривалица
  • Дискусија и евалуација дана
 • 2. дан
  • Демонстрација игре Асоцијација
  • Како се прави игра Асоцијација
  • Правимо игру Асоцијација
  • Извођење игре Асоцијација
  • Како се праве ТН тестови (тачно- нетачно тест)
  • Пауза за кафу
  • Правимо ТН тестове
  • Решавање ТН тестова
  • Како се праве собе и ликови за ИГМ игру
  • Правимо собе и ликове за ИГМ игру - први део
  • Пауза за ручак
  • Правимо собе и ликове за ИГМ игру - други део
  • Како се објављује ИГМ игра
  • Објављивање нове ИГМ игре
  • Пауза за кафу
  • Играмо ИГМ игре
  • Време за питања учесника
 • 3. дан
  • Презентација примене у пракси - први део
  • Пауза за кафу
  • Презентација примене у пракси - други део
  • Демонстрација игре Лавиринт
  • Пауза за ручак
  • Како се прави игра Лавиринт
  • Правимо игру Лавиринт
  • Пауза за кафу
  • Извођење игре Лавиринт
  • Дискусија и евалуација

30

дана: 3
бодова: 24

4500 по учеснику