Насиље у школи: примети и пријави

Каталошки број програма: 107  

Не

ОШ Бранко Пешић, Светотројичина 4, Београд, osbrankopesic@yahoo.com, 0113167133

Ненад Ћирић, nenadc79@gmail.com, 0113167133, 0642448914

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"; Марија Нијемчевић Поповски, Мастер радног и социјалног права, Фондација СОС Дечија села Србија; Никола Танасковић, Дипломирани психолог, Мрежа психосоцијалних иновација

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"; Драган Филиповић, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитек, Школска управа Београд; Ивана Ценерић, мастер, Центар за образовне политике

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција наставног особља у креирању одговора на злостављање и занемаривање деце у школској средини

Разумевање кључних термина и појмова из области заштите деце Јачање компетенци наставника из домена процедура пријављивања и реаговања на ситуације злостављања/занемаривања ученика Стицање знања о повезаности културног контекста и реаговања у области заштите деце од злостављања и занемаривања. Препознавање различитих аспеката заштите деце у свакодневном раду и професионалним улогама Подстицање на размену искустава, дељење примера добре праксе и изазова у свакодневном раду

Наставно особље показује боље разумевање терминологије и појмова заштите деце од злостављања и занемаривања Наставно особље оснажено за спровођење процедура и поступака за заштиту деце од насиља Наставно особље показује виши ниво разумевања за специфичности културног контекста из којег деца долазе у складу са чим креира одговор на сумње на злостављање и занемаривање деце Наставно особље поседује знање о специфичностима различитих улога у области заштите деце Наставно особље оснажено за адекватан одговор на злостављање и занемаривање деце кроз професионалну размену и примере добре праксе

 • 1. дан
  • Однос злостављања деце и културног контекста
  • Пауза
  • Насиље и како га препознати
  • Пауза за ручак
  • Облици насиља
  • Пауза
  • Снаге и слабости професионалаца
  • Завршна дискусија
 • 2. дан
  • Општи и посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља у образовно-васпитним установама
  • Пауза за кафу
  • Активно слушање као инструмент за узимање изјаве од детета
  • Пауза за ручак
  • Превенција насиља у образовно - васпитним установама и како је организовати
  • Пауза
  • Форум театар - примена стечених знања и вештина
  • Сумирање и евалуација обуке

25

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3000 динара, укупна цена за групу је 75000 динара, уз додатне путне трошкове уколико је удаљеност од Београда већа од 100 км.