Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 647  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Ирена Ранчић, , ОШ ”Бранко Радичевић” Бор; Александра Зечевић, доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Александра Мартиновић, , Образовно креативни центар Бор;

Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Ирена Ранчић, , ОШ ”Бранко Радичевић” Бор; Александра Мартиновић, , Образовно креативни центар Бор;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање организације рада запосленог у установи у циљу веће продуктивности и боље организације рада. Смањивање стреса на послу зарад квалитетније комуникације са ученицима и колегама.

Оспособљени учесници за идентификацију разлога недостатка времена. Упознавање учесника за разлозима настанка стреса у установи и са методама управљања стресом. Оспособљавање учесника за што квалитетније искоришћење времена проведеног у установи. Оспособљавање учесника за бољу организацију времена потребног за припрему и реализацију часова/активности, ваннаставних активности, састанака тимова и родитељских састанака. Оспособљавање учесника да користе онлајн алате за организацију времена. Упознавање учесника са значајем уређеног радног простора (учнионице, припремне просторије и наставничке канцеларије), Оспособљавање учесника за креирање плана активности за квалитетније управљање временом и организацију послова.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвод у психологију кашњења2. недељаОрганизација времена3. недељаМетоде и технике организације временаАнализа рада на семинару

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 2400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 17 3.99
2 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 8 3.96
3 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 29 3.99
4 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 24 3.95
5 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 18 3.98
6 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 8 3.91
7 Владимир Станковић, Александра Мартиновић 19 3.97

Укупно учесника: 123 | Просечна оцена: 3.96