АТРИБУТИ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

Каталошки број програма: 472  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

Наташа Богдановић, професор разредне наставе, ОШ “Љупче Николић” Алексинац; Мирјана Сенић Ружић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања, ставова и компетенција полазника у области образовања и учења на даљину и вештина у организацији и реализацији образовно-васпитног рада путем система за учење на даљину.

- Развијање знања, ставова и вештина полазника о различитим врстама и облицима учења на даљину и њихово оспособљавање за квалитетан одабир система за учење сходно личним компетенцијама, техничким условима и компетенцијама њихових ученика за учење на даљину. - Развијање знања и вештина полазника за пружање подршке ученицима за учење на даљину. - Развијање знања, вештина и компетенција полазника за квалитетан одабир наставних стратегија за учење на даљину и наставног дигиталног материјала. - Развијање знања и вештина полазника за израду презентације у складу са општим принципима и дидактичко-методичким основама. - Развијање знања и вештина полазника за рад на систему за учење на даљину (Google classroom) и коришћење алата и ресурса система.

По завршеној обуци полазник зна и у стању је да: - изврши квалитетан одабир система за учење на даљину сходно личним и ученичким компетенцијама за учење на даљину и постојећим техничким условима рада; - изврши квалитетан одабир наставних стратегија и ресурса за учење на даљину; - процени квалитет дигиталног материјала у складу са дидактико-методичким основама и принципима учења на даљину; - креира презентацију за самостално учење ученика и учење на даљину; - направи е-учионицу (Google classroom) и упише ученике; - да постави наставне ресурсе на Гугл систему за учење на даљину; - да прати рад и напредовање ученика применом алата Гугл учионице; - да користи комуникационе алате и организује видео позиве (Google Meet) путем Гугл учионице.

 • 1. дан
  • 1. Образовање и учење на даљину
  • Пауза
  • 2. Педагошки аспекти учења на даљину
  • Пауза
  • 3. Системи за учење на даљину
  • Пауза
  • 4. Учионица на Гуглу
  • Евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34.440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1.148 динара, односно. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24.000 динара (800 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10.440 дин (348 динара по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Илија Бирчанин", Ваљево Мирјана Сенић Ружић, Радован Антонијевић 30 3.75

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.75