Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Каталошки број програма: 688  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Сузана Милановић, Дипломирани васпитач, ПУ „Ђурђевдан"; Маја Марковић, Дипломирни педагог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Микарић, Дипломирни професор енглеског језика , ПУ "Врабац", Крагујевац

Сузана Милановић, Дипломирани васпитач, ПУ „Ђурђевдан"; Маја Марковић, Дипломирни педагог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Микарић, Дипломирни професор енглеског језика , ПУ "Врабац", Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Имплементација основних елемената Монтесори педагогије у свакодневну васпитно образовну праксу, унапређивање наставничких компетенција за примену алтернативних, нестандардних метода рада са децом.

Креирање квалитетније средине за учење и употреба ефикаснијих начина реализације васпитно образовног рада; подизање нивоа методичких знања наставника и васпитача релевантних за циљеве и исходе предмета/бласти обогаћивањем метода, техника и принципа рада, коришћење специфичних дидидактичких Монтесори материјала, подстицање наставника да отворен приступ у раду и мотивисање на коришћење алтернативних метода ван оквира устаљене праксе.

По завршетку обуке, полазници ће бити мотивисани да обогате своју праксу употребом метода рада добијених на семинару, отворенији за осмишљавање и креирање подстицајне средине за учење, креативнији у примени и изради Монтесори материјала.

 • 1. дан
  • Увод
  • 8 принципа Монтесори педагогије
  • Припремљена средина у Монтесори вртићима
  • Пауза
  • Изазови пројектног планирања и алтернативе у организација васпитно образовног рада
  • Израда групних пројеката
  • Пауза
  • Презентација групних пројекта
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац Сузана Милановић, Маја Марковић, Бојана Микарић 25 3.98

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.98