Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Каталошки број програма: 103  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић„;

Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић„; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић„;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Превенција вршњачког насиља заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака; Повећање компетенција, одржавање позитивне дисциплине и обучавање за рад на превенцији вршњачког насиља.

Јачање групне кохезивности, уважавања, сарадње и поверења; Проширивање знања о врстама и нивоима насиља и поступању у складу са њима; Подизање нивоа знања наставника о карактеристикама насиља, насилника, жртве и посматрача; Усвајање знања и вештина за вођење и реализацију васпитних планова подршке; Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака у складу са важећим прописима; Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе; Сагледавање предности употребе радионица за решавање проблемских ситуација насиља.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПажња, молим!Нисам заборавио! Мир у судници! Насилник, жртва и посматрачCiberbylling Сада знамо како

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.400 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иван Горан Ковачић", Војводе Бране 17, Београд Драгана Аничић, Катарина Миловановић 30 3.98
2 ОШ "Вук Караџић" 22. септембра 13, Кладово Драгана Аничић, Катарина Миловановић 30 3.75
3 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Драгана Аничић, Катарина Миловановић 30 3.48

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.74