Физичко и здравствено васпитање у функцији достизања исхода осталих наставних предмета у првом циклусу основног образовања

Каталошки број програма: 1092  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Владимир Милошевић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Владимир Милошевић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ програма је упознавање наставника разредне наставе са могућностима планирања и реализације интегративне наставе физичког васпитања и осталих наставних предмета у функцији достизања њихових образовних исхода.

Специфични циљеви програма су: 1. Упознавање наставника са могућностима и методичким аспектима повезивања наставних садржаја физичког васпитања и наставних садржаја осталих наставних предмета 2. Обучавање наставника за планирање и припремање интегративне наставе и организацију ефикасног међупредметног повезивања 3. Обучавање наставника за примену интегративне наставе физичког васпитања и осталих наставних предмета

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за планирање и реализацију интегративне наставе физичког васпитања и осталих наставних предмета

 • 1. дан
  • Настава физичког васпитања и разлози њеног повезивања са другим наставним предметима
  • Исходи, тематске целине наставних предмета и аспекти њиховог повезивања у интегративној настави
  • Пауза
  • Модели интегративне наставе физичког васпитања и других наставних предмета
  • Пауза
  • Израда примера часа интегративне наставе физичког васпитања и других наставних предмета

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић, Владимир Милошевић 14 4

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 4