Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Каталошки број програма: 1044  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђорђе Беара, Професор разредне наставе, ОШ „Дринка Паловић”, Београд

Ђорђе Беара, Професор разредне наставе, ОШ „Дринка Паловић”, Београд; Сања Младеновић, Професор разредне наставе, ОШ „Васа Пелагић”, Београд

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Обучавање и мотивисање наставника за примену народних игара и песама у настави и ваннаставним активностима као облика превенције дискриминације.

Pазвијање интересовања наставника према народној традицији и стваралштву различитих народа у Србији; упознавање наставника са значајем народних игара за психо-физички, емоционални и социјални развој личности детета; oспособљавање наставника за развијање опште културе ученика и изградњу односа према сопственој и туђој културној баштини; упознавање наставника са основним појмовима фолклора и етнокореолошкој подељености на области у Србији; оспособљавање наставника за извођење различитих народних игара које могу да се примене у настави и ваннаставним активностима; оспособљавање наставника да код деце са сметњама у развоју развију осећај за вештину покрета и ритам.

По завршетку обуке наставници ће бити оспособљени да: разумеју значај народних игара за развој психо-физичког, емоционалног и социјалнг развоја личности детета; изводе једноставне народне игре различитих народа Србије и пренесу својим ученицима; код деце са сметњама у развоју развију осећај за вештину покрета и ритам, код ученика развијају општу културу у правцу интеркултуралности.

 • 1. дан
  • Упознавање са програмом и начином рада
  • Значај фолклора у развоју деце
  • Основни кораци у народној игри
  • Народне песме и игре предвиђене Програмима наставе и учења у првом циклусу
  • Пауза
  • Играчка и певачка проба
  • Пауза
  • Народне игре у ваннаставним активностима
  • Играчка и певачка проба 2
  • Пауза
  • Играчка и певачка проба 3
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 700, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Ђорђе Беара, Сања Младеновић 14 4
2 ОШ „Ната Јеличић“, Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Ђорђе Беара, Сања Младеновић 27 3.9
3 ОШ "Олга Милошевић", Француска 4, Смедеревска Паланка Ђорђе Беара, Сања Младеновић 30 3.9
4 ОШ "Јанко Веселиновић", Карађорђева 48, Шабац Ђорђе Беара, Сања Младеновић 26 3.73

Укупно учесника: 97 | Просечна оцена: 3.88