Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Каталошки број програма: 102  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка; Златица Јовић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Нови Сад

Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка; Маја Петаков Вуцеља, магистар, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа „Иван Гундулић“ Нови Сад; Златица Јовић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција запослених да, поштовањем прописа, конструктивном комуникацијом и сарадничким односом са ученицима, родитељима и институцијама, обезбеде сигурно окружење за учење и развој.

Систематизација знања о прописима који регулишу поступање школе у превенцији и интервенцији на насиље; Проширивање знања о обавезама и механизмима комуникације и сарадње са родитељима и институцијама; Разумевање значаја заједничких вредности, поштовања правила и конструктивне комуникације у превенцији насиља; Унапређивање вештина реаговања, комуникације, информисања и саопштавања у кризним ситуацијама; Унапређивање вештина израде плана заштите и плана подршке ученицима у ризику.

Учесници ће: • разумети стратешки приступ заштити од насиља и познавати документа која га регулишу; • на основу анализе стања безбедности и процене ризика израде одговарајући програм заштите од насиља и оперативне планове заштите; • афирмисањем заједничких вредности, конструктивном комуникацијом и изградњом односа поверења умањивати ризик настанка насиља; • располагати техникама заустављања насиља и реаговања у кризним ситуацијама; • познавати овлашћења и обавезе у комуникацији и сарадњи са другим институцијама и медијима; • ствара прилике за развој социјалних вештина и социоемоционално учење, • развијати сарадњу и однос поверења са родитељима и усаглашавати васпитне стилове њима.

 • 1. дан
  • ЗАКОНСКИ ОКВИР - прописи и процедуре у заштити од насиља и ризичног понашања
  • Пауза 15 минута
  • ПРЕВЕНЦИЈА – стварање безбедног и подстицајног окружења за учење и развој
  • Пауза 15 минута
  • ИНТЕРВЕНЦИЈА - одговорности, кораци, улоге и комуникација у кризним интервенцијама
  • Пауза 60 минута
  • ИНТЕРВЕНЦИЈА - планови заштите, васпитни приступ и развој социјалних вештина
  • Пауза 30 минута
  • САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јулијана Ћатић" Страгари Биљана Радовић, Златица Јовић 18 3.92
2 ОШ "Вук Караџић" Зрењанин Биљана Радовић, Златица Јовић 30 3.72

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.82