Мотивација ученика као фактор успешног учења

Каталошки број програма: 615  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског , Ваљевска гимназија

Гордана Миловановић, Дипломирани педагог, Економска школа ,,Ваљево”; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског , Ваљевска гимназија; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Гордана Аврамовић, дипломирани психолог, Ваљевска гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција ученика, наставника, стручних сарадника и директора за разумевање и примену мотивационих стратегија током учења.

Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије мотивисања ученика Оспособљавање наставника за примену различитих стратегија мотивисања ученика које су у функцији даљег учења. Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању ефикасних сопствених стратегија учења и мотивације за учење. Освешћивање наставника о њиховој улози у стварању унутрашње мотивације код ученика, тј. подстицању самопоуздања, самопоштовања и подизању нивоа аспирација свих ученика. Оснаживање наставника за стварање подстицајних услова, примену адекватних метода у циљу мотивисања ученика за ефикасније учење.

Наставници познају различите начине мотивисања ученика у области наставе и учења. Наставници боље разумеју повезаност планирања наставе и мотивације, што ће директно утицати на промену њиховог досадашњег искуства и сазнања о начинима мотивације и улози ученика у процесу. Наставници иницирају различите активности за планирање стратегија мотивације у настави.

 • 1. дан
  • Представљање програма, начина рада
  • Компонентне учења
  • Шта значи бити мотивисан
  • Мотивација за школско учење
  • Пауза
  • Врсте мотивације
  • Карактеристике мотивационе климе у одељењу
  • Мотивациони профили ученика
  • Мотивисање ученика различитих мотивационих профила
  • Пауза
  • Улога наставника у стварању унутрашње мотивације код ученика
  • Развијање жеље код ученика за сопственим напредовањем
  • Слабљење мотивације за учењем
  • Оснаживање ученика
  • Пауза
  • Савети за наставнике у процесу мотивације ученика и превазилажење демотивишућих ситуација
  • Дидактички модели организовања образовно-васпитног рада у циљу одржавања мотивације за учење
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Миливој Петковић Фећко'' Лале Јанића 3,Платичево Гордана Миловановић, Милена Петровић 29 3.94
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Милена Петровић, Вељко Ћировић 28 3.94
3 Ваљевска гимназија, Ваљево Милена Петровић, Гордана Аврамовић 25 3.97
4 Посавотамнавска средња школа Владимирци Милена Петровић, Вељко Ћировић 25 3.95
5 Гимназија , Краљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 17 3.98
6 Гимназија , Краљево Милена Петровић, Вељко Ћировић 19 3.93
7 Основна школа "Слободан Бајић Паја" , Нови Карловци Милена Петровић, Вељко Ћировић 22 3.95
8 Голубинци/Стара Пазова Милена Петровић, Вељко Ћировић 24 3.98
9 Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' Милена Петровић, Вељко Ћировић 18 3.98
10 Техничка школа , Обреновац Милена Петровић, Вељко Ћировић 30 3.95
11 Ваљево, Драчић ОШ " Драгољуб Илић" Гордана Миловановић, Милена Петровић 21 3.99
12 Основна школа "Вељко Влаховић" , Шангај Милена Петровић, Вељко Ћировић 22 4
13 Техничка школа , Обреновац Милена Петровић, Вељко Ћировић 26 3.94

Укупно учесника: 306 | Просечна оцена: 3.96