Од одбаченог до корисног-рециклажа папира-ручни рад на даљину

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1046  

Да

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав, Рајка од Расине 11, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027

Соња Ђуровић, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027

Соња Ђуровић, , Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав

Соња Ђуровић, , Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав ; Слађана Алексић, мастер, Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну

уметности

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција за овладавање техникама коришћења "одбачених" материјала у подстицању креативности деце,очувању традиције и културе;израда рукотворина кроз игру и развијање свести о рециклажи.Увођење рачунара у област уметности,осамостаљивање.

Усвајање знања,вештина и техника обликовања папира као материјала за креативан рад са децом различитих узраста и способности.Подстицање маште и идеја за стваралачки рад.Упознавање са употребом "одбаченог"папира погодног за израду функционалних предмета и играчака као и дидактичког материјала.Развијање свести о заштити животне средине кроз рециклажу папира.Осамостаљивање ,путем интернета, кроз рад ,усвајање појмова,путем опажања и покушаја.Онлајнразмена знања која ће омогућити повезивање више колега из различитих региона.Осавремењивање наставе кроз усвајање непотребног "бацања",а затим коришћења у нове сврхе. Могућност лакше, брже и живље комуникације наставника и ученика.Надоградња постојећих вештина,преиспитивање сопствених знања и умећа.

Предавачи,наставници,професори,васпитачи ће бити оспособљени да креирају подстицајно окружење; да примене развојно подстицајне поступке; ускладе знања и креативности;креирају и реализују час/наставу са јасним мотивом за сву децу развијајући свест о рециклажи као битном сегменту очувања животне средине.Усвојиће се сви релевантни подаци о степену заштите личне и свеобухватне економије.Систематским скупљањем ,одвајањем ,сортирањем стећи ће се добре радне навике,а производећи уникате од "баченог" постићи ће се већа заинтересованост за учењем,за напредовањем,за усавршавањем.Повезаност колега из различитих региона утицаће на бржу размену идеја,размену знања.Увођење интернета допринеће већој и лакшој доступности,бржој размени креативних идеја.

 • 1. недеља
  • Рециклажа- заштита животне средине и предности
  • Скупљање,разврставање и припрема папира
 • 2. недеља
  • Прављење папир машеа
  • Израда предмета
 • 3. недеља
  • Обрада готовог производа
  • Бојење и лакирање
  • Објављивање креираних производа,анализа рада на семинару,завршни сусрет

45

недеља: 3
бодова: 24

2900,00 динара ,у цену је урачуната надокнада предавачима,конекција на платформи, као и радни ,пратећи и потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Соња Ђуровић 12 4

Укупно учесника: 12 | Просечна оцена: 4