БАШ Час

Каталошки број програма: 473  

Не

Удржуење "Научи ме", ул. Николе Пашића 67/4, Ниш, office@nauci.me, 069799009

Милан Петровић, milan.petrovic@nauci.me, 069799009, 069799009

Милан Петровић, дипломирани србиста, УГ "Научи ме"

Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"; Милан Петровић, дипломирани србиста, УГ "Научи ме"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање компетенција за развој функционалних знања и вештина ученика с посебним фокусом на међупредметне компетенције, предметну корелацију (те стога хоризонтално и вертикално повезивање у установи и ван ње) и креативност едукатора.

1. Упознавање полазника са важношћу међупредметних компетенција и могућностима њихове примене. 2. Оснаживање полазника за коришћење модерних техника образовања и корелацију предмета. 3. Развој креативног приступа у решавању различитих изазовних образовних ситуација. 4. Оспособљавање полазника да самостално користе БАШ Час игру за наставнике у планирању сопствене образовне праксе.

Полазници обуке ће путем посебно креиране картичне игре БАШ Час истражити важност међупредметних компетенција и у њима уочити прилику за корелацију предмета. Истражиће различите модерне образовне технике и креирати иновативне часове користећи БАШ Час игру као помоћни методички алат.

 • 1. дан
  • Међупредметне компетенције као прилика
  • Креативност као кључна особина наставника у 21. веку
  • Пауза
  • Представљање БАШ Час карата, правила игре и примера
  • Први круг игре: повезивање предмета
  • Други круг игре: повезивање области
  • Пауза за ручак
  • Трећи круг игре: повезивање наставних јединица
  • Завршна дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

5000 динара по учеснику. У цену је урачунат хонорар реализатора, порези и доприноси, израда и трошкови слања сертификата, одржавање сајта и заједничке групе, као и трошкови радионичарског материјала. Свака школа која као тим буде учествовала у БАШ Час семинару добиће на поклон шпил БАШ Час карата.