Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Каталошки број програма: 267  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560

Снежана Илић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Снежана Јоветић, мастер, Предшколска установа „11.април“; Снежана Илић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Усавршавање знања и вештина васпитача и сарадника о карактеристикама деце са сметњама у развоју, начинима подршке у вртићу и прилагођавању активности у вршњачкој групи.

Усавршавање знања васпитача и сарадника о: 1. развојним карактеристикама деце са сметњама и тешкоћама у области моторике, вида, слуха, когнитивног развоја, говора као и деце из аутистичког спектра, 2. значају прилагођавања и доступности простора свој деци, 3. улози родитеља као сарадника у васпитно-образовном процесу. Развијање вештина васпитача и сарадника за: 1. планирање подршке деци са сметњама у развоју у вртићу, 2. методичко дидактичко прилагођавање садржаја деци са сметњама у развоју у оквиру усмерених активности.

Полазници обуке познају карактеристикe деце са различитим сметњама у развоју, креирају план подршке, планирају прилагођавање васпитно-образовних активности, дидактичког материјала и простора према потребама конкретног детета у групи. Познају и примењују ефикасне технике у изградњи партнерства са родитељима.

 • 1. дан
  • Уводно излагање
  • Карактеристике деце са сметњама у развоју
  • Препреке и стратегије превазилажења при укључивању у вртић
 • 2. дан
  • Прилагођавање садржаја, метода и средстава деци са сметњама у развоју у васпитно образовном процесу
  • Евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

4.500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике обуке, радни материјал за рад на обуци, стручне и административно техничке трошкове едукације