Примена иновативних метода у настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1083  

Не

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501

Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Драган Радовановић, Доктор медицинских наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Драган Радовановић, Доктор медицинских наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника неопходних за промоцију различитих иновативних облика физичке активности са циљем повећања нивоа физичке активности

Упознавање полазника са трендовима и пројекцијама раста гојазности код деце свих узраста, као и главним факторима утицаја.Оспособљавање полазника за примену различитих стратегија за повећање нивоа физичке активности.Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за примену иновативних метода и програма вежбања са посебним акцентом на ученике са прекомерном телесном масом или гојазношћу.Примена програма вежбања са оптерећењем на нестабилним подлогама, могућности примене међупредметног повезивања у настави ФЗВ, примена ИТ у настави физичког васпитања.Оспособљавање полазника за евалуацију ефеката примене различитих програма.

Полазници се упознају са актуелном ситуацијом у вези са константним смањивањем нивоа физичке активности у различитим узрастима и утицајем пандемије КОВИД 19.Предвиђањима за наредни период и стратегијама повећања нивоа физичке активности. олазници ће бити упознати са различитим модалитетима вежбања са оптерећењем, могућностима примене, као и са до сада истраженим ставовима деце различитог узраста према сваком модалитету вежбања. Упознавање са практичним примерима међупредметног повезивања са наставом ФЗВ ради повећања укупног нивоа физичких активности током периода проведеног у школи.Полазници стичу знања о могућностима и начинима примене савремених уређаја са циљем мотивисања деце за укључивање у различите облике физичких активности.

  • 1. дан
    • Примена различитих модалитета вежби са оптерећењем са циљем превенције гојазности
    • Mогућности примене међупредметног повезивања у настави физичког васпитања
    • Примена ИТ у настави физичког васпитања са циљем превенције гојазности
    • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. У цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови, радни материјали, надокнада предавачима. У цену нису урачунати путни трошкови.