Настава програмирања у облаку – парадигма новог доба

Каталошки број програма: 376  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за употребу нових технологија и сервиса у облаку који се користе у савременој програмерској пракси и знатно су унапређене у односу на технологије које се тренутно користе у настави.

Расветљавање праваца развоја програмских језика и развојних окружења која се користе у настави – транзиција ка сервисима у облаку. Оспособљавање наставника за употребу новијих окружења у односу на она која се традиционално користе у настави. Једно од важних унапређења која доносе нова окружења је могућност сарадничког рада тако да ће наставници бити обучени да примењују овај концепт и у настави програмирања што раније није био случај. Оспособљавање наставника за израду личних онлајн репозиторијума, њихово уређивање и повезивање са другим репозиторијумима. Развијање навика за целоживотно учење и усавршавање у области ИКТ (генерално), као и у области програмирања.

Наставник/-ца: • уме да направи и уреди лични онлајн репозиторијум на платформи GitHub и да поставља наставне садржаје • прегледа и уређује свеске постављене на онлајн репозиторијуме преко сервиса Nbviewer и Binder, у окружењу Jupyter Notebook и JupyterLab • повезује свој репозиторијум с другим репозиторијумима • упознат/-а је с основама језика за означавање Markdown ради стилског уређивања репозиторијума и онлајн свезака са задацима • креира нове свеске и манипулише постојећим свескама на свом репозиторијуму односно на Google диску путем окружења JupyterLab односно Google Colab • схвата концепт сарадничког рада у окружењу Google Colab и примењује га у настави у области програмирања • мотивисан/-а је да непрестано прати развој технологије

 • 1. дан
  • Рачунарство у облаку и програмирање
  • Платформа GitHub и сервиси Nbviewer и Binder
  • пауза
  • Окружење JupyterLab и језик за означавање Markdown
  • пауза
  • Рад у окружењу Google Colaboratory
  • пауза
  • Креативна радионица

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара (урачунати трошкови материјала и свежење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Драгиша Мишовић“ Милош Папић, Далибор Чукљевић 27 3.99
2 ОШ "Вук Караџић", Пионирска 5, Врање Далибор Чукљевић, Зоран Луковић 21 4

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 4