Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Каталошки број програма: 662  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Повећање ефикасности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом једноставног, видљивог, различитог, занимљивог и практичног наставног средства.

- Остваривање циљева образовања уз примену интересантног наставног средства. - Подстицање наставника да примењују Паметне фасцикле - слагалице и тако унапреде и осавремене наставни процес и тиме ојачају мотивацију код ученика за активно усвајање наставних садржаја. - Подучавање наставника да израђују са ученицима Паметне фасцикле – слагалице као средство које обезбеђује сталност, континуитет и могућност коришћења у различитим наставним предметима и темама кроз разреде. -Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави.

Мотивисани и оспособљени наставници да препознају потребу примене наставних средстава у реализацији наставних садржаја, посебно користећи наставно средство које су сами ученици направили. Оспособљени наставници да примене знање са обуке и са ученицима израђују наставно средство у функицији мотивације и подстицања ученика који имају слабији интерес за усвајање нових знања, а представља изазов за све ученике без обзира на различит ниво способности. Ослобађање креативних потенцијала учесника обуке.

 • 1. дан
  • Дидактичка средства у развоју појмова
  • Подела дидактичких средстава
  • Пауза
  • Израда „Паметних фасцикли” по наставним предметима и темама
  • Пауза
  • Израда фасцикли за корелацију наставних предмета по темама
  • Улога наставника у примени дидактичких средстава
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 700 по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 14 3.99
2 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 17 3.97
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 17 4

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.99