Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Каталошки број програма: 531  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ„Станислав Сремчевић„ Крагујевац; Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ„Станислав Сремчевић„ Крагујевац; Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета наставе унапређивањем компетенција наставнка за планирање путем пирамиде исхода

Упознати учеснике са карактеристикама наставе оријентисане на исходе Упознати учеснике са планирањем исхода наставе на глобалном и месечном нивоу Оспособити учеснике да примењују пирамиду исхода у креирању сценарија за час Оснажити учеснике да вреднују и самовреднују наставу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део семинараНастава оријентисана на исходеПланирање исхода на годишњем и месечном нивоуПирамида исхода у сценарију за часВредновање и самовредновање наставеЗакључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 за групу од 30 учесника. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Зорица Сорак, Миљана Милојевић 23 4
2 ОШ "Аксентије Максимовић", Аксентија Максимовића 1, Долово Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.97
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.98
4 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Зорица Сорак, Миљана Милојевић 28 3.85
5 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Зорица Сорак, Миљана Милојевић 24 3.95
6 ОШ "Милан Ракић", Кнеза Грбовића 31, Мионица Зорица Сорак, Миљана Милојевић 28 3.96
7 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Зорица Сорак, Миљана Милојевић 19 3.9
8 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.81
9 Техничка школа "Нови Београд", Омладинских бригада 25, Нови Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 24 3.92

Укупно учесника: 234 | Просечна оцена: 3.93