Нове компетенције за Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика

Каталошки број програма: 959  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Љубомир Васојевић, Професор енглеског језика, Академија за пословну економију Чачак

Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија; Љубомир Васојевић, Професор енглеског језика, Академија за пословну економију Чачак

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање сета кључних компетенција наставника у примени стандарда Заједничког европског оквира као инструмента за поспешење постигнућа ученика, кроз обновљени приступ планирању и реализацији наставе, као и ефикасној примени компетенција у оцењивању

- упознавање са најновијим поставкама Заједничког оквира за језике, са посебним освртом на новине у поставкама и 'плус' поднивое - повезивање теоријских поставки CAN-DO језичких компетенција са практичним аспектима наставе и мотивације ученика - практична примена Заједничког оквира у сагледавању учења и знања страног језика као кључне животне компетенције - дефинисање сопствених стратегија и алата за успешну примену стечених компетенција у пракси, са акцентом на побољшању мотивације, напретка и учинка ученика који уче страни језик - дефинисање сопствених стратегија и метода за успешну примену стечених компетенција у припреми и задавању тестова и провера напретка ученика

Полазници обуке су оспособљени за самосталну и ефикасну примену стечених компетенција које даље примењују у кључним сегментима планирања и реализације наставе, примене наставног плана и коришћења уџбеника и наставних материјала, као и вредновања/ оцењивања постигнућа својих ученика. Као крајњи исход, постиже се додатна мотивација и напредак ученика у усвајању страног језика. Програм је нарочито делотворан у делу надоградње постојећих компетенција, које према савременим сазнањима често нису довољне за постизање циљних постигнућа ученика.

 • 1. дан
  • У сусрет 2030: Нове тенденције у Заједничком европском оквиру и импликације по наставни процес
  • кључне компетенције наставника у разумевању ЦЕФР стандарда – Фамилијаризација и Процедуре стандарда
  • Пауза
  • Прилагођена провера знања на начелима Заједничког оквира
  • пауза
  • Дефинисање наставних метода у складу са новим компетенцијама
  • пауза
  • У сусрет новој мотивацији:

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2700 динара 1. Штампани приручник 'Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика' за сваког учесника: 600 дин. х 30 учесника = 18,000 дин. 2. Трошкови организатора: 30,000 дин. 3. Трошкови реализатора за једнодневни програм обуке 9,000 х 2 реализатора = 18,000 дин. 4. Трошкови материјала за обуку: 7500 дон. 4. Остали трошкови: 7500 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Ивана Милошевић, Љубомир Васојевић 7 3.82

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.82