Ликовно стваралаштво у школи

Каталошки број програма: 1029  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

Снежана Илић, професор разредне наставе, ОШ „Кнегиња Милица“ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“ Винча

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијати педагошку праксу у области ликовног стваралаштва, изграђивањем сазнања о стратегијама подучавања, планирању садржаја и праћењу напредовања деце.

• Упознавање учесника са улогом и значајем ликовне културе у развоју ученика. • Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе ликовне културе у складу са савременим реформским процесима у образовању промовисањем интегрисане наставе ликовне културе, српског језика, математике, ПД, изборних предмета и то све у функцији подстицања дечјег стваралаштва; • Приказивање необичних и интересантних техника и материјала кроз групне вежбе и радионице. • Стицање знања и вештина за рад различитим ликовним техникама и материјалима, при чијој изради долази до изражаја лична креативност полазника. • Оснаживање наставника да планира, води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности у образовно васпитном процесу.

• Оснажени наставници да планирају часове користећи различите приступе настави и учењу • Оспособљени наставници да препознају потребу примене интегрисане наставе ликовне културе у функцији подстицања дечјег стваралаштва чиме ученике припремају за целоживотно учење и чине школу интересантнијом и животнијом. • Мотивисани наставници за примену различитих ликовних техника и материјала у настави ликовне културе и другим предметима, посебно користећи рециклажне и природне материјале у циљу подизања еколошке свести. • Унапређене креативне вештине наставника и ослобађање њихових креативних потенцијала

 • 1. дан
  • Увод у тему „Ликовно стваралаштво у школи“
  • Визуелна уметност – традиционални медији ликовних и примењених уметности
  • Креативна настава ликовног стваралаштва
  • Пауза
  • Креативне радионице: Линија, боја, облик
  • Пауза
  • Интегрисано учење у области ликовног стваралаштва
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 800 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иван Горан Ковачић", Војводе Бране 18а, Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 22 4
2 ОШ „Ната Јеличић“, Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 26 4
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 17 3.98

Укупно учесника: 65 | Просечна оцена: 3.99