Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Каталошки број програма: 433  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759 , 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, ОШ Ћирило и Методије

Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, ОШ Ћирило и Методије; Јагода Ђинђић Тасевски, дипломирани математичар, ОШ „Јелена Ћетковић“ ; Никола Вигњевић, мастер, ОШ „Илија Бирчанин“; Марија Вученовић, професор разредне наставе, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Горан Антонијевић, Дипломирани математичар, ОШ “8. септембар“; Ана Анић, дипломирани математичар, Фармацеутско- физиотерапеутска школа; Јелена Ковачевић, професор разредне наставе, ОШ Дринка Павловић; Владимир Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет универзитета у Београду; Милена Милановић, дипломирани математичар, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука, Собраћајни факултет - Београд; Милијана Ковачевић, дипломирани математичар, ОШ Светозар Милетић; Милорад Степановић, дипломирани математичар, ОШ Мајка Југовића; Предраг Терзић, , ОШ "Јован Миодраговић"; Митхат Лукач, дипломирани информатичар, ОШ Десанка Максимовић Нови Пазар; Предраг Стељић, дипломирани математичар, ОШ ,,Влада Аксентијевић"

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за планирање и примену иновативних метода у наставном процесу; Јачање капацитета наставника да подстичу креативност, радозналост и итересовање код ученика кроз нефронталне облике рада

Упознавање наставника са значајем постизања функционалног знања код ученика; Јачање компетенција учесника за планирање и примену проблемске, пројектне и тематске наставе; Анализа примера добре праксе-примери проблемских и пројектних задатака по узрастима и темама погодни за систематизацију и увезивање градива.

Наставник самостално планира и примењује проблемску, тематску и пројектну наставу за систематизацију градива по темама и нивоима.

 • 1. дан
  • Значај функционалног знања
  • Сличности и разлике проблемске, пројектне и тематске наставе
  • Пауза
  • Примери добре праксе
  • Пауза за ручак
  • Увод у радионицу
  • Радионице
  • Пауза
  • Презентација радионице и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 4 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.