Обука наставника за рад са проблематичном децом

Каталошки број програма: 115  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Оља Дукић, др сц, Ординација Круг

Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Оља Дукић, др сц, Ординација Круг

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Општи циљ програма је обука наставника у стицању адекватних вештина комуникације и техника у раду са децом која имају изазовно понашање и показују проблеме у понашању.

Специфични циљеви подразумевају да наставници стекну вештине у раду са децом која показују проблеме у редовном праћењу и похађању наставе, имају проблем пажње, испољавају агресивна понашања на часовима и у школи, као и са децом која имају страхове или која су повучена. Наставници ће научити како да смање степен одлагања испуњавања обавеза код деце и како да их мотивишу за усвајање градива. Такође један од специфичних циљева семинара се састоји у томе да наставници буду ефикаснији у препознавању тежих психолошких проблеме код ученика, и да адекватно реагују у ситуацији суицидалних криза ученика, и упутите их на одговарајуће место за даљу помоћ.

Стицање знања о различитим психолошко/психијатријским поремећајима код деце и младих, као и стицање вештина неопходних за добру комуникацију са децом која имају проблематично понашање и показују проблеме у редовном праћењу и похађању наставе. Такође предвиђа се да обуком учесници развити компетенце и вештине за разликовање „проблематичних“ облика понашања деце и младих који су део психолошко психијатријских потешкоћа, од оних који су васпитног типа. Очекује се да ће наставници након семинара бити оснажени за јасније успостављање професионалне улоге. Разумевање ситуација које превазилазе компетенце наставника, а које захтевају укључивање других професионалаца у бризи о детету.

 • 1. дан
  • Критеријуми за идентификовање проблематичног понашања код деце
  • Технике за кориговање проблематичног понашања ученика на часу
  • пауза
  • Екстернализујући психолошко психијатријски проблеми код деце школског узраста
  • Контрола љутње и беса
  • пауза
  • Ефикасне границе у комуникација са ученицима
  • пауза
  • Релаксационе технике
 • 2. дан
  • Интернализјући психолошко психијатријски проблеми код деце школског узраста
  • Недовољна ефикасност ученика
  • пауза
  • Снижено расположење и суицидално понашање у адолесценцији
  • Ниско самопоштовање
  • пауза
  • О грешкама
  • Учење и мотивација

30

дана: 2
бодова: 16

6000 по учеснику,у ову цену је укључен сав потребан материјал за рад, а нису укључени путни трошкови 15-20 учесника, цена по учеснику 5000 динара 21-25 учесника, цена по учеснику 4750 динара 26-30 учесника, цена по учеснику 4400 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Свети Сава" Велики Црљени Јелена Срдановић Мараш, Оља Дукић 29 3.97

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.97