Пут ка школи без насиља

Каталошки број програма: 146  

Не

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ, Маршала Тита 157, Добановци, општина Сурчин, Београд, cukrou@gmail.com, 0606459717

Милош Бјелановић, cukrou@gmail.com, 0606459717, 0606459717

Валентина Вукмировић Стефановић , магистар књижевноисторијских наука, Земунска гимназија; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Јованка Станојевић Брзаковић, Дипломирани социолог, Земунска гимназија; Никола Мириловић, Мастер психолог, Земунска гимназија; Драган Морар, Дипломирани правник, Земунска гимназија

Валентина Вукмировић Стефановић , магистар књижевноисторијских наука, Земунска гимназија; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Јованка Станојевић Брзаковић, Дипломирани социолог, Земунска гимназија; Никола Мириловић, Мастер психолог, Земунска гимназија; Драган Морар, Дипломирани правник, Земунска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Смањење насиља у школском окружењу и обезбеђивање безбедних услова за спровођење васпитно-образовног рада. Примена мера превенције ради спречавања насилних радњи у школском контексту. Примена мера интервенције у случају откривања насиља, са циљем њег

Развијање ненасилних начина за решавање сукоба (толеранције, прихватања и међусобног уважавања) код свих укључених група у васпитно – образовни процес. Едукација свих укључених група у васпитно - образовни процес о врстама насиља (физичко, психичко, сексуално, социјално и сајбер) и облицима насиња (вршњачко, породично, мобинг...) Подизање свести и активирање свих укључених група у васпитно - образовни процес у препознавање, превенцију и примену мера за сузбијање насиља. Побољшавање истраживачких компетенција за детековање, проуавање и превенцију насиља код свих укључених група у васпитно - образовни процес. Упознавање свих укључених група у васпитно - образовни процес са законским прописима и правилницима.

Подизање свести о важности проблема насиља у школи, развијање међусобног уважавања и побољшавања комуникацијских вештина као и едукација о мерама превенције и интервенције. Побољшавање истраживачких компетенција, оспособљавање полазника за самостални истраживачки рад, информисање полазника о могућим начинима имплементације резултата и обучавање о начинима израде Акционог плана рада.

 • 1. дан
  • Увод и врсте и облици насиља
  • Пауза
  • Поступање приликом насиља - правна регулатива
  • Пауза
  • Радионица - решавање студије случаја
  • Пауза
  • Дискусија о анализи студије случаја
  • Пауза
  • Разговор са полазницима - примери из праксе
  • Пауза
  • Узроци насиља
  • Пауза
  • Евалуација и завршетак првог дана семинара
 • 2. дан
  • Рекапитулација првог дана и активности на спречавању насиља - превенција
  • Општа методологија истраживања насиља
  • Пауза
  • Специфична методологија истраживања насиља
  • Креирање упитника
  • Пауза
  • Радионица - креирање упитника
  • Пауза
  • Обрада података добијених кроз поступке за прикупљање података
  • Мере интервенције
  • Пауза
  • Израда акционог плана
  • Евалуација и завршетак семинара

30

дана: 2
бодова: 16

5.000,00 динара, од чега: - хонорари за предаваче 2.360,00 динара; - доприноси за хонораре 1.274,40 динара; - трошкови смештаја за предаваче 500,00 динара; - трошкови превоза 400,00 динара и - материјал за реализацију семинара (флип-чарт табла, маркери, стикери, хемијске оловке, нотеси, кесе за материјал, папир за фотокопирање, сертификати) 465,60.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа Милева Марић-Ајнштајн, Гагаринова 1, Нови Сад Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 21 3.94
2 ОШ Гаврило Принцип, Крајишка 34, Земун Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 24 3.99
3 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 23 3.87
4 ОШ Момчило Живојиновић, Краља Александра Обреновића 25, Младеновац Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 32 3.96
5 ОШ Диша Ђурђевић, Сјеничка 3, Нови Медошевац, Лазаревац Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 24 4
6 Техничка школа "Колубара", Лазаревац Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 25 3.86
7 ОШ Павле Савић, Косте Нађа 25, Београд Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 27 3.93
8 ОШ Свети Сава, Стевана Филиповића 10, Велики Црљени, Лазаревац Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 29 3.99
9 ОШ Милоје Васић, Драгољуба Стојановића 11д, Београд Валентина Вукмировић Стефановић , Милош Бјелановић, Дејан Недић, Јованка Станојевић Брзаковић, Никола Мириловић, Драган Морар 30 3.89

Укупно учесника: 235 | Просечна оцена: 3.94