"И родитељи су важни"

Каталошки број програма: 788  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Биљана Нинковић, /, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Драгана Јовановић, /, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Развијање компетенција В-О кадра за комуникацију,сарадњу и заједништво са породицом;и креирање прилика за различите начине повезивања и учешћа породице у развијању културе заједнице учења у предшколској установи и локалној заједници.

Освешћивање о значају примене принципа сарадње са породицом (отвореност,поверење,поступност,двосмерност, разноврсност).Упознавање са различитим типовима родитеља и стиловима родитељства.Развијање осетљивости на потребе породице и детета,кроз разумевање перспективе породице.Значај континуиране и професионалне узајамне комуникације са породицом уз коришћење различитих начина,укључујући ИКТ.Упознавање са могућностима укључивања родитеља у живот и рад ПУ,развијањем сарадње засноване на поверењу,уважавању,размени;кроз активности од заједничког интереса.Креирање различитих могућности за повезивање породице и ПУ/ЛЗ.Креирање прилика за развијање заједнице учења у ПУ/ЛЗ,делећи заједничке вредности и одговорности,развијањем осећаја заједништва.

Учесници ће знати да примене принципе сарадње са породицом и развијају реални програм и културу заједнице учења у ПУ/ЛЗ. Умеће да препознају различите типове родитеља и у складу са тим граде са њима конструктивне односе,континуирано и узајамно размењују информације,на различите начине,укључујући ИКТ,и пружају подршку деци и породици. Умеће да развијају отворену комуникацију и подстичу развој партнерства породице са ПУ.Ствараће прилике за укључивање породице,уважавајући перспективу родитеља и добробит детета. Креираће прилике за укључивање породице и других чланова ЛЗ у активности од заједничког интереса,развијајући културу заједнице учења на међусобном разумевању,поверењу,сарадњи и заједништву.

 • 1. дан
  • „МЕСТО ЗА СВЕ НАС“
  • Пауза
  • „У ЦИПЕЛАМА РОДИТЕЉА“
  • Пауза
  • „РОДИТЕЉИ КАО ПАРТНЕРИ“
  • Пауза
  • „ЗАЈЕДНО РАДИМО СЈАЈНЕ СТВАРИ"

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику нето. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјал за учеснике и хонорари за реализаторе програма. У цену нису урачунати путни трошкови за реализаторе и освежење током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Centar za stručno usavršavanje Čačak, Cara Dušana bb, Čačak Љубица Поповић, Биљана Нинковић 26 3.97
2 PU "Surčin", vrtić "Paun", Kosovska 2, Surčin Љубица Поповић, Биљана Нинковић 30 4

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.99