" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Каталошки број програма: 7  

Не

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију, Рајкаод Расине 11,11000 Београд, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 06580177004

Дивна Димитријевић, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 0658017004

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Вештина комуникације између наставника и ученика која ће олакшати усвајање знања, стварање креативне атмосфере на часу, креирање синтетичког размишљања код ученика, развијање интересовања, развијање способности закључивања и одбрана ставова.

Подстицање мишљења, решавање проблема, доношење одлука и прављење избора,нова сазнања у комуникацији између наставника и ученика која ће олакшати усвајање знања, стварање креативне атмосфере на часу, креирање синтетичког размишљања код ученика , јасно изражавање потреба, осећања, мишљења, уверења, модел комуникације који води разумевању и повезивању наставника и ученика. Развијање међусобног поверења које олакшава усвајање знања.

Стварање позитивне атмосфере у учионици , оснаживање ученика да јасно изражавају своје ставове, мишљења као и да уважавају различите ставове, стварање и јачање самопоуздања.

  • 1. дан
    • " Вештина комуникације "
  • 2. дан
    • " Сарадња наставника и ученика-напредовање ученика"

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 рсд по учеснику. У цену улази комплетан штампани материјал, материјал за вежбе, послужење и израда сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за таленте, Ћуприја Дивна Димитријевић, Јелена Динић 23 3.91

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.91