Републички зимски семинар

Каталошки број програма: 938  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940

Славко Петаковић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Весна Ломпар, доктор филолошких наука, Филолошки факултет УБ

Александар Милановић, доктор, Филолошки факлутет Универзитета у Београду; Александра Секулић, Мастер, Институт за књижевност и уметност; Ана Батас, 0631114242, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Валентина Илић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Вељко Брборић, доктор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Весна Николић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Душка Кликовац, доктор лингвистичких наука, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Зона Мркаљ, доктор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Јован Чудомировић, доктор наука – филолошке науке, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Катарина Беговић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Марија Запутил, мастер, Пожаревачка гимназија; ШОСМО „Стеван Мокрањац”; Милан Алексић, доктор, Филолошки факултет у Београду; Мина Ђурић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду ; Михајло Пантић, доктор, Филолошки факлултет; Ненад Николић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Никола Радосављевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Рајна Драгићевић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик САНУ; Тања Ракић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Славко Петаковић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Милан Шиповац, мастер, Осма београдска гимназија; Весна Ломпар, доктор филолошких наука, Филолошки факултет УБ

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

Очекивани исходи обуке подразумевају усвајање нових достигнућа из области науке о језику и књижевности и методике наставе српског језика и књижевности; индивидуално усавршавање наставника и примену нових сазнања у настави; активније учешће већег броја наставника у припремању ученика за многа такмичења из српског језика и књижевности која организује Друштво; размену стручних искустава међу колегама; посетиоцима Семинара; извођење часова на којима се примењују нова знања, стечена на овом семинару.

 • 1. дан
  • Проучавање књижевног дела 1
  • Пауза
  • Проучавање књижевног дела 2
  • Завршна дискусија и евалуација 1. дана
 • 2. дан
  • Проучавање српског језика 1
  • Пауза
  • Проучавање српског језика 2
  • Завршна дискусија и евалуација 2. дана
 • 3. дан
  • Књижевност у настави 1
  • Пауза
  • Књижевност у настави 2
  • Завршна дискусија и евалуација 3. дана

30

дана: 3
бодова: 24

Цена је 5000,00 РСД по полазнику. У цену улазе хонорари за предаваче, трошкови организације и котизацијски пакет (сваки наставник добија торбу, блок за белешке и оловку, Информатор Републичког зимског семинара, најновији број часописа Књижевност и језик и Свет речи).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
2 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
3 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
4 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
5 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
6 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
7 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
8 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
9 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
10 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Михајло Пантић, Бошко Сувајџић 30 4
11 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
12 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
13 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
14 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
15 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
16 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
17 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
18 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
19 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
20 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Бошко Сувајџић, Славко Петаковић 30 4
21 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
22 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
23 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
24 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
25 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
26 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
27 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
28 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
29 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
30 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Славко Петаковић 30 4
31 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
32 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
33 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
34 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
35 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
36 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
37 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
38 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 0
39 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 4
40 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Рајна Драгићевић, Весна Ломпар 30 0
41 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Милан Шиповац, Весна Ломпар 30 0
42 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Милан Шиповац, Весна Ломпар 30 0
43 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Милан Шиповац, Весна Ломпар 30 0
44 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Милан Шиповац, Весна Ломпар 30 0
45 Студентски трг 3, Филолошки факултет Универзитета у Београду Милан Шиповац, Весна Ломпар 30 0
46 Филолошки факултет, Студентски трг 3 Славко Петаковић, Весна Ломпар 18 0
47 Филолошки факултет, Студентски трг 3 Славко Петаковић, Весна Ломпар 24 0
48 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.89
49 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 29 3.91
50 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 29 3.98
51 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.98
52 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 1 3.9
53 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.89
54 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.83
55 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.99
56 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.86

Укупно учесника: 1631 | Просечна оцена: 3.34