Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Каталошки број програма: 339  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Милан Живковић, Дипломирани мастер теолог, ОШ „Вожд Карађорђе“ Лесковац; Мирјана Алексић, Дипломирани теолог, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац; Весна Филиповић Петровић, Магистар дидактичко-методичких наука, ОШ “Васа Пелагић“ Лесковац

Лазар Павловић , Мастер теолог, ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш;Православна Епархија нишка ; Милан Живковић, Дипломирани мастер теолог, ОШ „Вожд Карађорђе“ Лесковац; Мирјана Алексић, Дипломирани теолог, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац; Весна Филиповић Петровић, Магистар дидактичко-методичких наука, ОШ “Васа Пелагић“ Лесковац

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање нивоа знања наставника, подизање квалитета рада, истицање и иницијација креативних потенцијала наставника верске наставе формирањем уверења о важности и значају верске наставе у васпитно- образовном процесу савремене школе.

• Оснаживање наставника верске наставе за планирање/креирање наставе и учења оријентисаних на исходе и процес учења и развијање међупредметних компетенција; • Иницирање учесника за креирање рада са ученицима којим се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење); • Популаризација савремених метода и облика рада, креативнија настава и повезивање верске наставе са практичним животом.

Након похађане обуке наставници верске наставе ће: • Планирати и креирати верску наставу и учење оријентисане на исходе и процес учења и развијање међупредметних компетенција; • Реализовати активности које ће допринети развијању креативних потенцијала ученика и примени стечених знања у практичном животу; • Стећи потребна знања о дидактичко-методичким елементима неопходним за реализацију наставе; • Креирати активности којима се подстиче развој функционалних знања, вештина и навика; • Препознати своју улогу у друштвеној и Литургијској заједници и значај у развијању духовног живота ученика; • Препознати своју улогу и значај у развијању националног и културног идентитета ученика.

 • 1. дан
  • Увод - представљање реализатора, учесника и договор о раду
  • Верска настава у Републици Србији
  • Човек као биће заједнице
  • Православни празници и обичаји
  • Како реализујемо часове верске наставе
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Лазар Павловић , Милан Живковић, Мирјана Алексић, Весна Филиповић Петровић 17 3.87
2 Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, Ниш Лазар Павловић , Милан Живковић, Мирјана Алексић, Весна Филиповић Петровић 16 3.9

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.89