Републички зимски семинар

Каталошки број програма: 833  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Весна Ломпар, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Љиљана Бајић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Радивоје Микић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Aлександар Милановић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Чудомировић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Снежана Самарџија, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Делић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мило Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Оливера Радуловић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Дина Томић Анић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Рајна Драгићевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јелена Јовановић Симић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Никола Радосављевић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Драгана Вељковић Станковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик САНУ; Вељко Брборић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Томислав Матић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Алексић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Славко Петаковић, доктор књижевних наука , Филолошки факултет Универзитета у БГД; Михајло Пантић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Валентина Питулић, доктор наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Балша Стипчевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Душка Кликовац, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Наташа Станковић Шошо, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мина Ђурић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПроучавање књижевног дела2. данПроучавање српског језика3. данКњижевност у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена је 4500,00 РСД по полазнику. У њу је укључен котизацијски пакет (сваки наставник добија торбу, блок за белешке и оловку, Информатор Републичког зимског семинара, најновији број часописа Књижевност и језик и Свет речи).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 29 3.71
2 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.72
3 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.78
4 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.32
5 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 29 3.49
6 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 28 3.37
7 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Зона Мркаљ, Душка Кликовац 26 3.39
8 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.57
9 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 30 3.58
10 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.79
11 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.49
12 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 22 3.27
13 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 29 3.52
14 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Ана Батас, Милан Алексић 27 3.43
15 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.52
16 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 27 3.32
17 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.61
18 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 29 3.49
19 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 26 3.55
20 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Катарина Беговић, Михајло Пантић 27 3.35
21 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.38
22 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.59
23 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.4
24 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.47
25 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 21 3.64
26 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Бошко Сувајџић, Никола Радосављевић 28 3.48
27 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.46
28 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 26 3.86
29 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 26 3.59
30 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 29 3.74
31 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.63
32 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Aлександар Милановић, Мина Ђурић 28 3.57
33 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 30 3.59
34 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 24 3.31
35 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 29 3.63
36 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 26 3.26
37 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 26 3.35
38 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Јован Делић, Слободан Новокмет 27 3.55
39 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 22 3.83
40 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 29 3.69
41 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 28 3.86
42 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 27 3.88
43 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 24 3.85
44 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Вељко Брборић, Милан Шиповац 27 3.82
45 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 29 3.58
46 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 23 3.47
47 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 6 3.8
48 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Томислав Матић, Славко Петаковић 4 3.53

Укупно учесника: 1265 | Просечна оцена: 3.56