„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Каталошки број програма: 222  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ; Душица Тричковић, Професор разредне наставе, Основна школа „Радоје Домановић“ Ниш

Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ; Душица Тричковић, Професор разредне наставе, Основна школа „Радоје Домановић“ Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подстицање демократске културе и квалитета образовања у вртићу и школи кроз упознавање и примену демократских вредности и примену антидискриминационих приступа, запослених у односу на родитеље, ученике и локалну заједницу.

Подизање нивоа знања и сензибилитета о демократским вредностима међу наставним особљем;Упознавање са моделом компетенција за демократску културу; Унапређење компетенције за отклањање предрасуда и дискриминаторских приступа према маргинализованим групама;Унапређење компетенција за имплементацију демократских принципа кроз наставне и ваннаставне активности;Унапређење знања и вештина за развој компетенције-одговорно учешће у демократском друштву код ученика и деце и васпитача. Развој сарадње између институција и унутаринституцијалне сарадње и одговорности Хоризонтално и вертикално учење.

Након обуке очекује се да ће учесници бити : - обучени да препознају концепт демократских вредности, да дефинишу, сваку вредност -са већим степеном знања о начинима како се развијају и имплементирају демократске вредности кроз наставне и ваннаставне активности -повећати свој сензибилитет и ниво знања у распознавању дискриминаторне политике и праксе према маргинализованим групама -да се упознају са примерима добре праксе у имплементацији демократских вредности -да употребе стечена знања у професионалном раду и сарадњи са свим интересним групама и локалном заједницом -спремнији да развијају компетенцију –одговорно учешће у демократском друштву код ученика -спремнији да развијају компетенцију –одговорно учешће у демократском друштву ко

 • 1. дан
  • Увод
  • Европски модел компетенција за демократску културу
  • Пауза
  • Развој демократских компетенција кроз живот школе и вртића
  • Развој демократских компетенција у дигиталном окружењу
  • Пауза за ручак
  • Креирање сценарија за час који развија неку од демократских компетенција и презентовање сценарија
  • Завршни део обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић", Краљевића Марка 13-а, Ниш Љиљана Радовановић Тошић, Душица Тричковић 24 3.98
2 Основна школа "Радоје Домановић" Ниш Љиљана Радовановић Тошић, Душица Тричковић 29 3.99

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.99