Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 653  

Да

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Андоновић, Дипломирани филолог, ОШ „Вук Караџић“, Пирот ; Наташа Мајстровић, Професор , Прва београдска гимназија; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус ; Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ програма јесте унапређење компетенција, вештина и знања васпитача и наставника у области дигиталних технологија и пројектне наставе са циљем унапређења квалитета наставног процеса у васпитно-образовним институцијама. 

Упознавање васпитача, наставника и стручних сарадника са могућностима рада на еТвиннинг порталу и ИКТ алатима на порталу; Упознавање васпитача, наставника и стручних сарадника са основним аспектима пројектне наставе, могућностима спровођења виртуелних пројеката на еТвиннинг порталу и начином интеграције у наставни план и програм.Унапређење извођења наставе и подстицање креативности у наставном процесу кроз спровођење виртуелних пројеката;Подстицање иновативности и интерактивности наставе кроз спектар приступа и виши степен укључености ученика;Јачање кључних компетенција и мотивације ученика и остваривање међупредметне корелације; Подстицање наставника, учитеља, васпитача и другог наставног особља на професионално усавршавањеу области ИКТ-а

Учесници: - су оспособљени да користе еТвининг и његове ИКТ алате:: захтев за контакт, причаоница, прављење страница, уметање видео материјала, постављање радова деце, уграђивање веб 2.0 алата, додељивање улога партнерима/ученицима у Твинспејсу, позивање колега у пројекат; - разумеју како еТвининг пројекти доприносе јачању међупредметних, дигиталних, језичких компетенција; - умеју да осмисле еТвининг пројекат за обраду наставних јединица са активним учешћем ученика у складу са узрастом; - разумеју како се планира и спроводи еТвиннинг пројекат; - су упознати са начином на који еТвиннинг пројекти доприносе мотивацији ученика и вишем степену аутономије ученика у наставном процесу; - су упознати са могућностима професионалног развоја.

 • 1. недеља
  • 1.дан - Трендови савременог образовања и образовне иницијативе еТвининг, ЕСЕП
  • 2.дан-Могућности које ЕСЕП и еТвининг пружају за професионални развој и унапређење квалитета наставе
 • 2. недеља
  • 1.дан - Основи пројектне наставе, eTwinning пројекти – основни појмови
  • 2.дан - Основи ТвинСпејса и практична примена у настави
 • 3. недеља
  • Сумирање, евалуација и смернице

90

недеља: 3
бодова: 10

Све обуке у организацији Фондације Темпус су бесплатне.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Анита Бачински, Милица Андоновић, Наташа Мајстровић, Маријана Пантић 27 3.99
2 Наташа Врапчевић, Милица Андоновић, Наташа Мајстровић, Наташа Јерковић Ђукановић, Маријана Пантић 67 3.92
3 Наташа Врапчевић, Анита Бачински, Милица Андоновић, Наташа Мајстровић, Наташа Јерковић Ђукановић, Маријана Пантић 72 3.81

Укупно учесника: 166 | Просечна оцена: 3.91