Тематски приступ у настави историје

Каталошки број програма: 291  

Не

Центар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд, danko.leovac@f.bg.ac.rs, 0113206293

Данко Леовац, danko.leovac@f.bg.ac.rs, 0113206293, 0643242428

Сузана Рајић, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Данко Леовац, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Сузана Рајић, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Милош Јагодић, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Урош Шешум, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Чедомир Антић, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Данко Леовац, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Јасмина Милановић, доктор историјских наука, Институт за савремену историју, Београд

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање професионалних компетенција наставника за примену тематске наставе, побољшање квалитета наставног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Стручно усавршавање наставника за тематски приступ у настави историје и хронолошко-просторно повезивање градива. Стручно усавршавање наставника за рад са осетљивим темама и историјским контроверзама у настави историје (посебан акценат на манипулацији) у складу са образовним стандардима за предмет историја. Оспособљавање наставника за примену концепта мултиперспективности у настави на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја у савременој историографији. Мотивисање наставника за примену нових тема у наставном процесу у циљу развоја тематског приступа и развој наставничких компетенција.

Стручним усавршавањем се постиже креативност наставника у имплементацији циљева, оперативних задатака и садржаја наставног програма, у складу са развојем ученичких компетенција у складу са образовним стандардима. Наставници ће бити у стању да изграђују компетенције везане за наставну област, предмет, методику наставе; поучавање и учење; подршку развоју личности ученика, комуникацију и сарадњу. Упознавањем са новим резултатима историографије у оквирима тематског приступа настави историје омогућиће учесницима семинара да одговарајуће наставне садржаје прописане наставним програмима адекватније реализују у наставном процесу, подстичући истраживачки и критички дух код ученика.

 • 1. дан
  • Иновирани гимназијски програми Историје (образовни изазови и домети)
  • Држава и династија у светлу преломних година у 19. и 20. веку – од постанка до нестанка
  • Методологија и историографија – нове теме и примена нових истраживања у настави
  • Пауза
  • Питање еманципације жена – грађанска и политичка права
  • Картографија и историјска географија у тематским оквирима наставе историје
  • Пауза (ручак)
  • Дигитални извори у тематском приступу настави историје
  • Отворене дилеме наставе историје XX века (са посебним освртом на ратове деведесетих)

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 РСД по учеснику. У цену су урачунати: надокнада предавачима, радни материјал, освежења (кафа, чај, вода, сокови) и ручак.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд Марко Шуица, Данко Леовац 30 3.55
2 Центар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд Милош Јагодић, Урош Шешум 20 3.48
3 Центар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд Чедомир Антић 24 2.94
4 Центар за српске студије, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд Сузана Рајић 21 3.48

Укупно учесника: 95 | Просечна оцена: 3.36