ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Каталошки број програма: 1053  

Не

Заједница музичких и балетских школа Србије, МишкаКрањца 7, zmbssorg@gmail.com, 0113582484

Слађана Шегавчић, zmbssorg@gmail.com, 0113582484, 069610144

Александар Ђурић, /, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад; Нина Николов, /, Музичка школа Исидор Бајић

Александар Ђурић, /, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад; Нина Николов, /, Музичка школа Исидор Бајић

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1.Оспособљавање наставника да развија личну креативност у служби имплементације креативних наставних облика рада. 2.Оснаживање креативног приступа наставника у реализацији наставног процеса са циљем сјачања самопууздања ученика.

1.Представљање елемената кретивности у настави. 2.Упознавање са креативним образовним облицима у Финској . 3.COLOURSTRINGS-Ученик је у фокусу овог приступа. Циљ методе је да поред усвајања свирања на инструменту, делује на развијање интелектуалних, креативних и индивидуалних способности ученика. 4.IMPROCARD картица које престављају принцип рада на развоју индивидуалних импровизационих музичких способности код ученика свих узраста. 5.KREATIVNA MUZICKA TEORIJA који промовише рад на развоју групне креативности, као надоградње индивидуалне креативности. 6.Истицање значаја примене креативности -пре и током јавног наступа са посебним нагласком на јачање самопоуздања ученика. 7.Имплементација усвојеног кроз радионице на семинару .

Употребљавање информација о развојем појма креативности. Примена елемената креативности. Прилагођавање и употреба кључних карактеристика финских модела. На основу усвојених модела креирати личне примере за решавање појединих проблема ученика. Употрбљавање креативног приступа у припреми и реализацији јавних активности. Примењивање новог угла гледања на исходе у музичким школама и њихова надградња са развојем креативног потенцијала ученика.

 • 1. дан
  • Увод у креативност
  • Креативност кроз векове
  • Елементи креативности у наставном процесу у музичкој школи
  • пауза
  • Представљање модела креативног рада у музички школама у Финској-COLOURSTRINGS
  • Радионица 1
  • Пауза
  • Представљање модела креативног рада у музички школама у Финској-IMPROCARD OCARD
  • Пауза
  • Представљање модела креативног рада у музички школама у Финској-КРЕАТИВНА МУЗИЧКА ТЕОРИЈА
  • Пауза
  • Радионица 2
  • Креативност на јавном наступу
  • Округли сто и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин по полазнику, плус трошкови пута, плус трошкови смештаја уколико није могуће реализовати у истом дану путовање и одржавање семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 MŠ Živorad Grbić Александар Ђурић, Нина Николов 25 3.76
2 МШ Војислав Вучковић Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.83
3 Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић" Рума Александар Ђурић, Нина Николов 26 3.65
4 Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић" Рума Александар Ђурић, Нина Николов 20 3.9
5 Zlatibor, Titova vila Александар Ђурић, Нина Николов 23 3.96
6 Zlatibor, Titova vila Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.93
7 Zlatibor, Titova vila Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.95
8 Zlatibor, Titova vila Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.98
9 Zlatibor, Titova vila Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.82
10 ОМШ "Владимир Ђорђевић", Алексинац Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.94
11 Музичка школа "Стеван Мокрањац" Краљево Александар Ђурић, Нина Николов 20 3.67
12 Музичка школа "Стеван Мокрањац" Краљево Александар Ђурић, Нина Николов 20 3.77
13 Музичка школа "Стеван Мокрањац" Краљево Александар Ђурић, Нина Николов 22 3.7
14 Школа за основно музичко образовање Александар Ђурић, Нина Николов 28 3.98
15 MŠ Petar Ilić ,Arandjelovac Александар Ђурић, Нина Николов 21 3.92
16 MŠ Petar Ilić ,Arandjelovac Александар Ђурић, Нина Николов 15 3.9
17 Muzička škola Mihajlo Vukdragović Šabac Александар Ђурић, Нина Николов 30 3.93
18 Muz .škola Vl. Đorđević, Vatroslava Jagića 5, Beograd Александар Ђурић, Нина Николов 25 3.95

Укупно учесника: 455 | Просечна оцена: 3.86