Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Каталошки број програма: 929  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940

Славко Петаковић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Весна Ломпар, доктор филолошких наука, Филолошки факултет УБ

Александар Милановић, доктор, Филолошки факлутет Универзитета у Београду; Александра Секулић, Мастер, Институт за књижевност и уметност; Ана Батас, 0631114242, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Валентина Илић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Вељко Брборић, доктор, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Весна Николић, мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Душка Кликовац, доктор лингвистичких наука, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Зона Мркаљ, доктор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Јован Чудомировић, доктор наука – филолошке науке, Универзитет у Београду – Филолошки факултет; Катарина Беговић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филолошки факултет; Марија Запутил, мастер, Пожаревачка гимназија; ШОСМО „Стеван Мокрањац”; Милан Алексић, доктор, Филолошки факултет у Београду; Мина Ђурић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду ; Михајло Пантић, доктор, Филолошки факлултет; Ненад Николић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Никола Радосављевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Рајна Драгићевић, доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик САНУ; Тања Ракић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Славко Петаковић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Милан Шиповац, мастер, Осма београдска гимназија; Весна Ломпар, доктор филолошких наука, Филолошки факултет УБ

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама са новим сазнањима у методици, науци о језику и науци о књижевности, као и развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама, осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

Очекивани исходи обуке подразумевају усвајање нових достигнућа из области науке о језику и књижевности и методике наставе српског језика и књижевности; индивидуално усавршавање наставника и примену нових сазнања у настави; активније учешће већег броја наставника у припремању ученика за многа такмичења из српског језика и књижевности која организује Друштво; размену стручних искустава међу колегама; посетиоцима Семинара; извођење часова на којима се примењују нова знања, стечена на овом семинару.

 • 1. дан
  • Радионица 1: Методички приступ проучавању српског језика, књижевног дела, језичке културе
  • Пауза
  • Радионица 2: Методички приступ проучавању српског језика, књижевног дела, језичке културе
  • Пауза
  • Радионица 3: Методички приступ проучавању српског језика, књижевног дела, језичке културе
  • Пауза
  • Радионица 4: Методички приступ проучавању српског језика, књижевног дела, језичке културе
  • Завршна дискусија / евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена за групу је 60.000 РСД. У цену улазе хонорари за предаваче, трошкови организације и котизацијски пакет са стручним часописима Друштва.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом културе "Свети Сава", Штрпце бб, Штрпце Славко Петаковић, Весна Ломпар 28 3.97
2 Дом културе "Свети Сава", Штрпце бб, Штрпце Славко Петаковић, Весна Ломпар 30 3.97
3 Дом културе "Свети Сава", Штрпце бб, Штрпце Славко Петаковић, Весна Ломпар 23 3.99

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.98