Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак

Каталошки број програма: 935  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3, 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506

Ђорђе Јанковић, djordje.jankovic@drustvosjk.rs, 0642261057, 0642261057

Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, Дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац

Тина Капларевић, доктор филолошких наука, Медицинска школа, Пожаревац; Ђорђе Јанковић, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Ђуровић, Дипломирани педагог, Медицинска школа, Пожаревац; Јелена Илић, дипломирани филолог, Медицинска школа, Пожаревац; Даринка Филиповић, мастер , ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставе писменог изражавања (ПИ) усавршавањем компетенција наставника у складу са сврхом и задацима наставе језичке културе у оквиру предмета Српски језик и књижевност и потребама, узрастом и интересовањима савременог ученика

Извођење ефикасне и ефективне наставе ПИ у складу са методичким препорукама, законским прописима и потребама ученика. Подстицање наставника на примену иновативног приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљавање за примену процесно-жанровског приступа у обликовању писменог састава кроз одговарајуће фазе рада. Оснаживање наставника за примену диференциране и индивидуализоване наставе ПИ. Критичко разматрање предлога критеријума за вредновање писменог задатка, објективних и усаглашених с исходима и општим стандардима постигнућа. Унапређивање вредновања и оцењивања у настави ПИ у функцији даљег учења – давањем повратне информације. Успостављање корелације наставних јединица из области језика и књижевности (и других предмета) са ПИ

Наставници су оспособљени за стварање стратегија и избор техника писања из сродних дисциплина према узрасту и интересовању ученика. Обучени су за примену процесно-жанровског приступа, техника писања и стратегија учења ПИ. Оспособљени су да планирају и реализују диференцирану и индивидуализовану наставу ПИ. Примењују ефективне мотивационе стратегије и решавају појединачне проблемске ситуације из праксе коришћењем различитих врста оцењивања у складу са узрасним, развојним и личним карактеристикама савременог ученика. Објективније вреднују саставе ученика, у складу са јасно дефинисаним критеријумима. Обучени су да у циљу развијања ПИ и комуникацијских вештина ученика повезују градиво из различитих области истог или више предмета.

 • 1. дан
  • Настава писменог изражавања – законски прописи, методичке препоруке и практичне потребе ученика
  • Пауза
  • До ефикасне и ефективне наставе писменог изражавања стратегијама и техникама из сродних дисциплина
  • Пауза
  • Процесно-жанровски приступ поучавању и учењу писменог изражавања
  • Пауза
  • Диференцијација и индивидуализација у реализацији часова припреме и исправке писменог задатка
  • Пауза
  • Вредновање и оцењивање писменог задатка
  • Пауза
  • Корелација наставе писменог изражавања са наставом језика и књижевности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу од 30 полазника. У цену је урачунато: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Тина Капларевић, Јелена Ђуровић, Јелена Илић 24 3.79
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Тина Капларевић, Јелена Илић 22 3.92
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Тина Капларевић, Јелена Илић 23 3.95
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Тина Капларевић, Јелена Илић 23 3.9

Укупно учесника: 92 | Просечна оцена: 3.89