Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

Каталошки број програма: 202  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус; Дијана Милићевић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Зорана Дојић, Дипломирани мастер из визуелне културе , Фондација Темпус; Љиљана Крстић, Мастер филозофије високог образовања , Фондација Темпус ; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус ; Дубравка Рајић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Пупавац, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус

Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус; Дијана Милићевић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Зорана Дојић, Дипломирани мастер из визуелне културе , Фондација Темпус; Љиљана Крстић, Мастер филозофије високог образовања , Фондација Темпус ; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус ; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија; Дубравка Рајић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Пупавац, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус; Марија Жикић, Дипломирани специјални педагог, ШОСО „Царица Јелена”, Ниш; Ивана Инић, Магистар методике наставе математике, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш; Драгана Бенић, професор историје, ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређење компетенција учесника семинара за остваривање међународне, међуинституционалне као и сарадње на нивоу школе у циљу развоја пројеката сарадње и грађења веза ради размене, унапређења образовних процеса и међусобног учења

Упознавање учесника са пројектним начином размишљања и пружање подршке развоју капацитета пројектних тимова у установама Развијање свести о важности међународне сарадње и упознавање са карактеристикама Еразмус+ пројеката и других могућности за сарадњу кроз пројекте Унапређење компетенција учесника за планирање учешћа у пројектима Упознавање са различитим ресурсима за планирање међународних пројеката Унапређење компетенција учесника за развијање eTwinning пројеката Развијање компетенција учесника за писање стратешких докумената са циљем развоја интернационализације и укључивање у развојни план рада школе Развијање компетенција учесника за примање учесника на мобилности и представљање наставног процеса колегама из иностранства

Учесници разумеју значај интернационализације за развој и напредак школе Учесници схватају значај пројеката и пројектног размишљања Учесници су оспособљени да планирају активности међународне сарадње Учесници умеју да препознају потребе своје установе Учесници умеју да дефинишу циљеве пројеката на основу потреба установе Учесници разумеју како да приступе писању пројеката мобилности Учесници су упознати са начинима како могу пронаћи партнере путем онлајн платформи, укључујући School Education Gateway и eTwinning

 • 1. дан
  • Сесија 1: Представљање учесника и упознавање с планом рада; презентација пројектног циклуса
  • Сесија 2: Планирање међународне сарадње - дефинисање циљева
  • Пауза
  • Сесија 3: Практичне вежбе за формирање пројектног тима и планирање активности
  • Пауза за ручак
  • Сесија 4: Практичне вежбе за тражење партнера (демонстрација рада на платформама Европске комисије)
  • Пауза
  • Сесија 5: Сумирање рада - дискусија и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Обука се не наплаћује.