Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Каталошки број програма: 742  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Јасна Радојичић, -, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; Јелена Најдановић Томић, Дипл. педагог, спец..менаџмента у образ., Дечија фондација Песталоци, Представ. у Србијииј

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Јасна Радојичић, -, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; Јелена Најдановић Томић, Дипл. педагог, спец..менаџмента у образ., Дечија фондација Песталоци, Представ. у Србијииј

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за примену тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе.

Стицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе, уз примену теорије о стиловима учења и одговарајућим методама праћењa и вредновања напредовања ученика.

По завршетку обуке полазници ће стећи знања о тематском и итердисциплинарном приступу планирању; разумети везу између развоја општих међупредметних компетенција и тематског и интердисциплинарног приступа планирању, упознати значај и могућности примене теорије о стиловима учења у контексту тематског и интердисциплинарног планирања; упознати одговарајуће приступе праћењу и вредновању напредовања ученика у контексту тематског и интердициплинарног планирања; умети да израде тематске планове поштујући тематски и интердиципинарни приступ планирању.

 • 1. дан
  • Увод
  • Аналитички приступ планирању наставе
  • Пауза
  • Интердисциплинарни приступ планирању наставе
  • Пауза
  • Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији
  • Пауза
  • Наставне стратегије
 • 2. дан
  • Праћење и вредновање напредовања ученика у контексту тематског интердисциплинарног планирања наставе
  • Пауза
  • Практична примена знања тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе 1.део
  • Пауза
  • Практична примена знања тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе 2.део
  • Пауза
  • Могући проблеми и како их превазићи
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Котизација по учеснику - 2.600,00 динара Спецификација цене: Надокнада реализаторима, трошкови организатора програма,радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.