Ултразвучна дијагностика и основни хормонски протоколи код домаћих животиња

Каталошки број програма: 1002  

Не

Пољопривредно-хемијска школа , Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац , office@polj-hemskola.edu.rs, 0118721375

Татјана Мићовић Филиповић, micovic.tatjana@gmail.com, 0631535006, 0631535006

Љубодраг Станишић, Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Београд ; Милоје Ђурић, Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Београд

Љубодраг Станишић, Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Београд ; Милоје Ђурић, Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Београд

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање наставника у средњим стручним школама за образовни профил ветеринарски техничар

Стицање нових знања и вештина из области репродукције у оквиру предмета Породиљство у трећем разреду средњих ветеринарских школа- Упознавање са новинама и принципима добре клиничке праксе у праћењу физиолошких репродуктивних функција, са превенцијом, дијагностиком и терапијом репродуктивних поремећаја код домаћих животиња, применом ултразвучних апарата који су незаменљиви у савременој дијагностици репродуктивних стања код домаћих животиња, као и са улогом ветеринарских техничара у превенцији и спровођењу терапије репродуктивних поремећаја по налогу ветеринара.

Примена стечених знања и вештина из физиологије репродуктивног тракта, као и предиспонирајућих фактора настанка, етиопатогенезе, дијагностике и терапије репродуктивних поремећаја код домаћих животиња које ће наставници моћи да реализују на часовима теорије, вежби и практичне наставе предмета Породиљство. Примена стечених знања и вештина у употреби ултазвучне дијагностике у настави предмета Породиљство. Примена нових технологија у настави у стицању стручних компетенција ветеринарских техничара

 • 1. дан
  • Основи анатомије репродуктивног тракта социјалних животиња
  • Основи физиологије репродуктивног тракта социјалних животиња
  • Дискусија са освежењем
  • Основи анатомије репродуктивног тракта фармских животиња
  • Основи физиологије репродуктивног трката фармских животиња
  • Пауза за ручак
  • Хормони у репродукцији
  • Дискусија са освежењем
  • Патолошке промене на гениталном тракту
  • Тест из области тема на крају првог дана
 • 2. дан
  • Принцип рада ултразвучног апарата
  • Дискусија са освежењем
  • Технике извођења ултразвучног прегледа и најчешће грешке
  • Пуза за ручак
  • Ултразвучна дијагностика физиолошких промена на гениталном тракту малих животиња
  • Ултразвучна дијагностика патолошких промена на гениталном тракту малих животиња
  • дискусија са освежењем
  • Ултразвучна дијагностика физиолошких промена на гениталном тракту великих животиња
  • Ултразвучна дијагностика патолошких промена на гениталном тракту великих животиња
  • Тест из области тема на крају другог дана, евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

4800,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.