Примена CAD алата у области савременог грађевинарства

Каталошки број програма: 988  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380

Владимир Мандић, mandic.v@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0648938832

Јована Бојковић, Мастер инжењер архитектуре, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Небојша Здравковић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Горан Марковић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

Јована Бојковић, Мастер инжењер архитектуре, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Маријана Јанићијевић, Мастер инжењер грађевинарства, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Небојша Здравковић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,; Горан Марковић, Доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање професионалних компетенција наставника средњих стручних школа за коришћење AutoCad програма за цртање и обучавање истих за примену овог програма на часовима средњошколског образовања

Упознавање наставника са развојем и унапређењем програма за цртање и моделирање у области грађевинарства. Подизање нивоа знања наставника грађевинско-архитектонске групе о могућностима које овај програм пружа. Упознавање наставника са свим алатима које овај програм садржи и коришћење истих при пројектовању у овој области.

Постигнут висок степен разумевања датог програма и оспособљавање за коришћење истог. Оспособљавање наставника за самостално коришћење програма као и могућност даљег едуковања ђака у школама.Оспособљеност наставника за имплементацију стечених знања у наставном процесу.Оспособљеност ученика за коришћење овог програма.

 • 1. дан
  • Упознавање са програмом обуке
  • Припрема и креирање објеката у равни
  • Помоћне методе цртања и моделирања
  • Основне методе цртања објеката у области грађевинарства
  • Уређивање објеката на цртежу и организација рада
  • Формирање и едитовање кота са уносом текста
  • Формирање техничке документације у области грађевинарства
  • Провера стеченог знања

20

дана: 1
бодова: 8

4000 дин са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора, освежење 50% - реализатор 10% - трошкови радног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, адреса: Доситејева 19, Краљево Јована Бојковић, Маријана Јанићијевић, Небојша Здравковић, Горан Марковић 13 3.93
2 Висока грађевинско-геодетска школа Београд, Хајдук Станкова 2 Јована Бојковић, Маријана Јанићијевић 17 3.71
3 Висока грађевинско-геодетска школа Београд, Хајдук Станкова 2 Јована Бојковић, Маријана Јанићијевић 8 3.98

Укупно учесника: 38 | Просечна оцена: 3.87