Бошњачка књижевност XX стољећа

Каталошки број програма: 438  

Не

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković", 28. novembra 58, centar.isa.beg@gmail.com, 020311027

Esma Brunčević, esma.bruncevic90@gmail.com, 020311027, 063662929

Лејла Жујо – Марић, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Фатима Трбоња, Магистар књижевности (МА), Факултет хуманистичких наука Универзитета „Џемал Б; Дијана Хаџизукић, Редовни професор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Ирма Марић, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару

Лејла Жујо – Марић, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Фатима Трбоња, Магистар књижевности (МА), Факултет хуманистичких наука Универзитета „Џемал Б; Ерсан Муховић, Мастер филолог српске књижевности и јези, Државни универзитет у Новом Пазару; Дијана Хаџизукић, Редовни професор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Ајла Селимовић, Мастер филолог српске књиж. и језика, Основна школа ,,Вук Караџић“; Ирма Марић, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару

образовање и васпитање на језицима националних мањина

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставничких компетенција за учење и подучавање, које подразумијева упознавање и овладавање савременим књижевнотеоријским, лингвистичким и методичким приступима бошњачкој књижевности XX стољећа

Продубљивање знања и вјештина наставника у примјени савремених теоријско-методолошких приступа књижевним дјелима бошњачке књижевности; упознавање и примјена нових сазнања и достигнућа у настави књижевности, развијање компетенције читања и разумијевања текста Размјена примјера добре праксе

Полазници примјењују савремене обрасце приступа књижевним дјелима која се налазе у програму учења основне и средње школе; посједују знања и вјештине потребне за организацију процеса наставе и учења одјељењима у којима се изводи настава на босаснком језику у Републици Србији

  • 1. дан
    • Поетички модели бошњачке приповијетке XX стољећа
    • Карактеристике бошњачког романа XX стољећа
    • Преглед бошњачке драмске књижевности у XX стољећу
    • Преглед бошњачке поезије XX стољећа

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара