Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Каталошки број програма: 354  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Едита Климента, Доктор наука, ОШ „Стефан Немања“, Нови Пазар

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Едита Климента, Доктор наука, ОШ „Стефан Немања“, Нови Пазар

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду електронских дидактичких материјала и употребу ИКТ ради унапређивања наставе матерњег и страног језика у школи.

Оснаживање наставника за избор ИКТ алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу матерњег и страног језика са циљем поспешивања наставе. Оспособљавање наставника за израду и примену електронских дидактичких материјала у настави матерњег и страног језика са циљем поспешивања наставе. Јачање капацитета наставника за израду и употребу електронских тестова и квизова знања у настави страног и матерњег језика са циљем унапређивања наставе.

Наставници су оспособљени да успешније израђују електроноске дидактичке материјале и употребљавају ИКТ са циљем унапређивања наставе матерњег и страног језика у школи. Наставници су оснажени да врше избор ИКТ алата за израду електронских дидактичких материјала за наставу матерњег/страног језика са циљем поспешивања наставе. Наставници су оспособљени за израду и примену електронских дидактичких материјала у настави матерњег/страног језика са циљем поспешивања наставе. Наставници израђују и користе електронске тестове и квизове знања у настави страног/матерњег језика са циљем унапређивања наставе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Електронски дидактички материјали као реална потреба за успешнију реализацију наставе језика
  • Пауза
  • Онлајн публикација као електронски дидактички материјали у настави језика
  • Пауза за ручак
  • Употреба интерактивних дидактичких материјала у настави матерњег и страног језика
  • Пауза
  • Унапређивање наставе матерњег и страног језика кроз примену е-тестова и квизови знања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.