Новосадски математички семинар

Каталошки број програма: 424  

Не

Друштво математичара Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића 4., dmns@uns.ac.rs, 0642419111

Розалија Мадарас Силађи, rozi@dmi.uns.ac.rs, 021455290, 0642419111

Драган Машуловић, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Синиша Црвенковић, доктор наука, пензионер

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Бојан Башић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Борис Шобот, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Драган Машуловић, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Каја Маричић, специјалиста из методике наставе математ, Средња машинска школа, Нови Сад; Мирјана Јовановић, , Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад; Петар Ђапић, доктор математичких наука, ПМФ Нови Сад; Розалија Мадарас Силађи, доктор наука, ПМФ Нови Сад; Синиша Црвенковић, доктор наука, пензионер

математика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење наставе математике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама. Увођење нових методских приступа у обради математичких појмова који представљају основу за даљи развој когнитивних процеса и математичког мишљења.

Развијање општих математичких и методичких компетенција професора математике. Развијање компетенције за креативну употребу рачунара у настави математике. Развијање способности наставника да користе метод проблемске наставе, упознавање учесника семинара са најновијим сазнањима у области методике математике, филозофије математике, теоријског рачунарства, математичке статистике, математичке физике. Обрада математичких појмова коришћењем претходно стеченог искуства: метод слике, метод дефиниције. Развијање способности да се имплементира интерактивна настава математие као и способност да се напредни математички садржаји пренесу ученицима методом откривања. Унапређење редовне наставе математике као и рада са ученицима са посебним потребама.

Унапређење способности и вештина полазника обуке потребних за успешно извођење редовне, додатне и допунске наставе математике. Стицање потребних вештина за рад са рачунарима и увођење дигиталних садржаја у наставу математике. Проширивање математичког знања стеченог на факултету. Упознавање са најновијим достигнућима у настави математике, математичкој науци, теоријском рачунарству, примењеној математици.

 • 1. дан
  • Куда иде настава математике?
  • Зашто је математика лепа?
  • пауза
  • Одабране теме наставе математике – интерактивна настава и математички трикови
  • ГеоГебра и визуализација у настави математике
  • пауза
  • Како заинтересовати ученике за математику – о мотивацији
  • Настава математике из другог угла – примери из праксе
  • Евалуација, дискусија, завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

2500 дин. Укупна цена по учеснику 2500 РСД и укључује: Надокнаду предавачима 1300 РСД Административни трошкови 600 РСД Освежење за учеснике 600 РСД

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novi Sad, Prirodno-matemati;ki fakultet, Amfiteatar 7. Радослав Божић, Бојан Башић, Борис Шобот, Драган Машуловић, Розалија Мадарас Силађи 30 3.84
2 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Радослав Божић, Бојан Башић, Борис Шобот, Драган Машуловић, Розалија Мадарас Силађи 30 3.67
3 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Радослав Божић, Бојан Башић, Борис Шобот, Драган Машуловић, Розалија Мадарас Силађи 25 3.75
4 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Радослав Божић, Борис Шобот, Драган Машуловић, Каја Маричић, Розалија Мадарас Силађи 30 3.85
5 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Мирјана Јовановић, Петар Ђапић, Розалија Мадарас Силађи, Синиша Црвенковић 27 3.79
6 Novi Sad, Prirodno-matematicki fakultet, Trg Dositeja Obradovica 4. Радослав Божић, Драган Машуловић, Каја Маричић, Петар Ђапић, Розалија Мадарас Силађи 30 3.85

Укупно учесника: 172 | Просечна оцена: 3.79