Музиком до знања

Каталошки број програма: 1036  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун; Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун

Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун; Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ “ Михајло Пупин“ Земун

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Повезивање наставних садржаја са предметом музичке културе, стицање културе слушања музике, оспособљавање за разумевање музичких порука; подстицање формирања сопственог доживљаја;

Оспособљавање наставника за ширу примену интерактивне методе наставе Остваривање корелације са другим наставним областима Оспособљавање наставника за развој активног слушања, пажње, и естетских осећања код ученика Подстицање и развој мисаоних вештина (бољи приступ решавању проблема, развијање аналитичког и критичког мишљења, маштовитост) уз музику.

Оспособљеност наставника за креативнији и свестранији рад. Стварање основа за даље напредовање наставника у области музичке културе. Подизање квалитета наставе смисленим повезивањем садржаја . Повећање ефикасности наставе повезивањем предмета Подизање свести о значају музике као покретача мисаоних активности деце као и развијање логике, закључивања и аналитичког расуђивања.

 • 1. дан
  • 1. Музика је свуда око нас
  • 2. ПАУЗА
  • 3. Увођење детета у свет музике кроз креативни приступ
  • 4. ПАУЗА
  • 5. Корелација наставних предмета са предметом музичка култура
  • 6. ПАУЗА
  • 7. Лепше и лакше је уз музику

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 1 900 дин. по учеснику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава oбуку, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.