Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за припрему материјала

Каталошки број програма: 345  

Не

Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, direktormsrakovica@gmail.com, 0113581200, 0113583625

Мирјана Лажетић, mirjana_lazetic@yahoo.com, 0113583939, 0638688468

Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Мирјана Лажетић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Joванка Ковачевић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд

Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Мирјана Лажетић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Joванка Ковачевић, Дипломирани машински инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање компетенција наставника за употребу програма за дигиталну припрему и обраду фотографије при изради материјала помоћу софтверских алата Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Оснаживање наставника да осавремене припрему материјала и наставних средстава користећи дигиталне технологије. Оснаживање наставника да јачањем дигиталних компетенција подигну квалитет наставе. Оснаживање наставника да подизањем квалитета рада утичу на заинтересованост и мотивисаност ученика. Савладавање основних алата програма за обраду фотографије Adobe Photoshop (монтажа фотографије, рад са слојевима, маскама и текстом, припрема за штампу и оптимизација за Интернет). Савладавање основних алата програма Adobe Illustrator (дизајн докумената, убацивање фотографија, организација текста, припрема докумената за штампу и оптимизација за Интернет.)

Наставник ће бити у стању да осавремени припрему материјала и наставних средстава користећи дигиталне технологије. Наставник ће унапређењем дигиталних компетенција, унапредити квалитет наставе, наставних материјала и рад са ученицима. Наставник ће подизањем квалитета рада повећати заинтересованост и мотивисаност ученика. Наставник ће бити у стању да монтира фотографију, ради са слојевима, маскама и текстом, припрема за штампу и оптимизује рад за Интернет користећи програм Adobe Photoshop Наставник ће бити у стању да дизајнира документ, убаци фотографију,организује текст, припреми документ за штампу и оптимизује га за Интернет користећи програм Adobe Illustrator.

 • 1. дан
  • Осавремењавање наставе уз примену дигиталних технологија.
  • Пауза
  • Adobe Photoshop
  • Практична примена и рад у програму
  • Пауза за ручак
  • Adobe Illustrator
  • Практична примена и рад у програму
  • Пауза
  • Припрема материјала користећи дигиталне технологије
  • Представљање резултата
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

4000 дин. - материјал за полазнике - хонорари за реализаторе - освежење за полазнике - обезбеђивање и одржавање неопходне техничке опреме.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, Београд Мирјана Пртина, Мирјана Лажетић, Joванка Ковачевић, Бојана Стевановић 21 3.88

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.88