Модели и експерименти у настави физике

Каталошки број програма: 904  

Не

Природно-математички факултет, Р. Домановића 12, Крагујевац, pmfkrag@kg.ac.rs, 034335039, 034336223 , 034335040

Милан Ковачевић, kovac@kg.ac.rs, 034300266, 0637746648, 034335040

Милан Ковачевић, Доктор наука, Природно-математички факултет; Владимир Марковић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Стевановић, Доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Крагујевцу

Милан Ковачевић, Доктор наука, Природно-математички факултет; Владимир Марковић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Стевановић, Доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Крагујевцу

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе образовног циклуса. Усвајање знања за извођење демонстрационих огледа и мерних експеримената физике. Имплементација информационих технологија.

Оспособљавање наставника да у настави изводе експерименте и користе моделе у реализацији одговарајућих програмских садржаја ради повећавања ефикасности поучавања, бољег разумевања и веће заинтересованости ученика за физику. Наставници би требало да стекну осећај када и какав модел, односно експеримент би требало користити, односно изводити. Професионално усавршавање наставника физике у извођењу демонстрационих огледа и експерименталних вежби различите сложености уз коришћење наставних средстава у школама са различито опремљеним кабинетима за физику.

1) Наставници ће унапредити своја знања за методичко-технички правилну реализацију демонстрационих огледа и лабораторијских вежби из физике. 2) Наставници би требало да стекну осећај када и какав модел, односно експеримент би требало користити, односно изводити. 3) Такође, наставници би требало да стекну осећај када и које експерименте би ученици могли да изводе, као и које моделе би ученици могли да праве. 4) Наставници ће сазнати како да користе open-source алтернативе за претраживање, проналажење и креирање нових демонстрационих експеримената из физике публикованих у часописима European Journal of Physics, American Journal of Physics, The Physics Teacher, Physics Education, Квант). 5) Наставници ће добити основна знања и вештине.

  • 1. дан
    • Модели и експерименти у настави физике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за 1 дан (8 сати) износи 2000 дин. У цену је укључена: накнада за радне материјале, штампана упутства за огледе; хонорари за реализаторе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Природно-математички факултет, Институт за физику, Р. Домановића 12, Крагујевац Милан Ковачевић, Владимир Марковић, Ненад Стевановић 10 3.98
2 Природно-математички факултет, Институт за физику, Р. Домановића 12, Крагујевац Милан Ковачевић, Владимир Марковић, Ненад Стевановић 15 4
3 Чачак Милан Ковачевић, Владимир Марковић, Ненад Стевановић 11 4
4 Природно-математички факултет у Крагујевцу Милан Ковачевић, Владимир Марковић, Ненад Стевановић 22 4
5 Loznica Милан Ковачевић, Владимир Марковић 11 4

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 4