Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Каталошки број програма: 418  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“; Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет одбране, Војна академија

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за избор садржаја, обликовање и техничку реализацију наставних материјала за интерактивну наставу, на папиру и у електронском облику.

Специфични циљеви програма јесу обучавање наставника за: а) одабир врсте наставног материјала који је сврсисходан постављеним исходима часа и садржајима наставне јединице; б) одабир садржаја и његово дидактичко обликовање за одабрани тип наставног материјала; в) избор техничких решења у којима ће материјал бити реализован; г) реализацију техничког решења на рачунару, у виду дигиталне презентације или програма у Скречу.

Очекује се да ће знања усвојена на програму развијати компетенције наставника неопходне за извођење наставе усмерене на исходе и за праћење ученика по питању остварености исхода и подстицање ученика на пројектни рад. Наставници ће бити осопособљени да креирају и технички реализују наставне материјале који подржавају концептуалну наставу и вишекритеријумску интеракцију ученика и наставника у настави. Рад у Скречу оспособиће наставнике за подржавање везе са предметом Информатика и рачунарство.

 • 1. дан
  • Типови наставних материјала за интерактивну наставу
  • Начини обликовања текста у материјалима за интерактивну наставу
  • Слика у штампаним и аудио-визуелни садржаји у електронским материјалима
  • Дискусија о обрађеним темама, уз освежење
  • Рад у Скречу
  • Израда наставног материјала на изабрану тему - мини пројекат
  • Дискусија о темама програма и попуњавање анкетних листића

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.