Вредновање физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1068  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

Ивана Милановић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд; Снежана Радисављевић Јанић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ програма је упознавање наставника физичког и здравственог васпитања са начинима праћења ​физичког развоја и развоја моторичких способности ученика и вредновања њиховог постигнућа и напредовања.

Специфични циљеви програма су: - Упознавање наставника са различитим иностраним моделима праћења и вредновања физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања. - Поучавње наставника о начину праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања и вредновања њиховог постигнућа и напредовања. - Упознавање наставника са СОФТВЕРОМ за обраду података, као помоћног средства у праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика и вредновање њиховог постигнућа и напредовања.

 • 1. дан
  • Вредновање физичког развоја и развоја моторичких способности у циљу физичког описмењавања ученика
  • Инострани модели праћења и вредновања физичког развоја и моторичких способности ученика у настави
  • Пауза
  • Вредновање постигнућа и напредовања ученика, и решавање потенцијално нежељених исхода у настави
  • Пауза
  • Упознавање са коришћењем СОФТВЕРА - помоћно средставо у вредновању постигнућа и напредовања ученика

30

дана: 1
бодова: 8

3000