ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Каталошки број програма: 235  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Марија Радуловић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника у области препознавања даровитости ученика и едукација о расположивим видовима подршке.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, - како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, - значају подршке даровитима, - шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: - препознавање елемената даровитости, - проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, - израду педагошког профила за даровите, - израду ИОП-а 3, - пружање подршке даровитој деци.

Очекује се да ће полазници: - унапредити сензибилитет за потребе даровитих ученика и спремност да им пруже разумевање и додатну подршку, - бити обучени за ефикасније препознавање елемената даровитости, идентификацију даровите деце и коришћење прцедура институционалне подршке, - упознати процедуре за доказивање даровитости, - бити оснажени и мотивисани да приступе изради педагошког профила и ИОП-а 3 када за тим постоји реална потреба, - бити обучени за израду педагошког профила за даровите и ИОП-а 3. - проширити свест о значају подршке даровитима и добити која се односи на даровито дете и на децу којој то дете постане узор.

 • 1. дан
  • Битка за даровите - битка за будућност
  • Практична искуства – шта смо сазнали применом ИОП-а 3
  • Педагошки профил за даровите
  • Од даровитости до ИОП-а 3
  • Од теорије ка пракси

30

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2300,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 1500 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара. У цену нису урачунати трошкови: закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе, ако је то неопходно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Братство-јединство" Бездан, Жртава фашизма 25, Сомбор Момчило Степановић, Марија Радуловић 26 3.94
2 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца 4 Момчило Степановић, Марија Радуловић 28 3.59
3 Медицинска школа Пожаревац, Лоле Рибара 6-8, Пожаревац Момчило Степановић, Марија Радуловић 29 3.94
4 Регионални центар за професионални развој у запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице Момчило Степановић, Весна Петровић 30 3.68
5 ОШ "Ратко Митровић", Омладинских бригада 58, Нови Београд Момчило Степановић, Марија Радуловић 29 3.86
6 ОШ "Јован Јовановић Змај", Алеја Зорана Ђинђића 2, Свилајнац Момчило Степановић, Весна Петровић 30 3.96

Укупно учесника: 172 | Просечна оцена: 3.83