Учење о Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Каталошки број програма: 295  

Не

Teraforming jug, Balzakova 16, misko@terraforming.org, 0643248632

Milenko Stanisic, misko@terraforming.org, 0643248632, 0643248632

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Петар Ђурђев, Мастер дипломирани историчар/Докторанд, Историјски архив у Новом Саду; Василије Милновић, Доктор наука, Универзитетска библиотека Светозар Марковић; Милан Кољанин, Доктор наука, Институт за савремену историју, Београд; Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника са појмом, узроцима и последицама Холокауста у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст, са циљем да се оспособе ради примене ове теме у процесу наставе и учења.

-Упознавање наставника са дефиницијом појма Холокауст у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст; -Разумевање узрока и последица Холокауста; - Упознавање наставника са појмом порицања, искривљења и манипулације историје Холокауста према дефиницији Међународне алијансе за сећање на Холокауст; -Препознавање дискриминације, ксенофобије и угрожавања људских права у појавама савременог света; -Познавање савремених документа која се односе на учење о Холокаусту; -Коришћење наставних материјала за остваривање предметних исхода и развијање компетенција ученика (предметна и опште међупредметне компетенције).

Наставници ће бити у стању да: - дефинишу појам Холокауст у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст; - разумеју узроке и последице Холокауста; - препознају различите облике дискриминације, ксенофобије и угрожавања људских права у појавама савременог света; - издвоје различите облике говора мржње у историјским и савременим изворима и наведу његове негативне друштвене последице; - познају савремена документа која се односе на учење о Холокаусту; - користе наставне материјале за остваривање предметних исхода и развијање компетенција ученика (предметна и опште међупредметне компетенције).

  • 1. дан
    • Учење о Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст
    • Порицања, искривљење и манипулација историјом Холокауста
    • Рад на едукативним графичким новелама ”Естер”

30

дана: 1
бодова: 8

Семинар је бесплатан.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Hotel Sloboda, Šabac Александар Тодосијевић, Марко Шуица, Миленко Станишић, Невена Бајалица 20 3.99

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.99