Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Каталошки број програма: 129  

Не

Основна школа "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш, seminar@kraljpetar.edu.rs, 0652900050, 066290004

Роберт Џунић, seminar@kraljpetar.edu.rs, 0652900050, 066290004

Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш

Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање знања наставника за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере

Стицање знања о прописима који регулишу права, обавезе и одговорност ученика; Развијање компетенција за примену појачаног васпитног рада и одговарајућих васпитних мера; Обука наставника за препознавање непримереног понашања и спровођење превентивних активности; Оснаживање наставника за тимски приступ у спровођењу појачаног васпитног рада уз примену адекватних образаца; Оспособљавање наставника за праћење ефеката појачаног васпитног рада, васпитних мера и вођење прописане школске евиденције.

Учесници разумеју улогу и одговорност носиоца појачаног васпитног рада. Учесници су оспособљени да идентификују ученике и да тимски спроводе појачан васпитни рад са ученицима примењујући усвојене методе и технике. Учесници могу да примењују понуђени модел спровођења појачаног васпитног рада са ученицима и формирају адекватну школску документацију. Учесници могу да уоче повезаност пвр-а и васпитних мера као подстицајног средства за промену непримереног понашања ученика и оснажени су у процени и изрицању адекватних васпитних мера. Учесници су оспособљени за израду превентивних активности за спречавање непримереног понашања као и да користе штампани материјал који подразумева школску евиденцију.

 • 1. дан
  • Права, обавезе и одговорност ученика
  • Појачан васпитни рад
  • Пауза
  • Васпитне мере и њихов значај
  • Пауза
  • Улога и одговорност носиоца васпитног и појачаног васпитног рада у спречавању непримереног понашања
  • Пауза
  • Модел успешног спровођења појачаног васпитног рада и примене васпитних
  • Праћење и евалуација појачаног васпитног рада, васпитних мера и обавеза вођења школске евиденције

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација цене: материјал за сваког учесника и радни материјал (500 динара), трошкови установе (300 динара) и надокнада предавачима у бруто износу (2200 динара). Трошкови превоза нису урачунати у цену, биће накнадно обрачунати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа Младеновац,Вука Караџића 75 Марина Стојановић, Роберт Џунић 26 3.76
2 ОШ"Бора Станковић"Паунова 19а 11000 Београд Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.95
3 Техничка школа Младеновац,Вука Караџића 75 Марина Стојановић, Роберт Џунић 25 3.75
4 OŠ"Despot Stefan Lazarević" 7.Juli br.26 Babušnica Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.97
5 ош "Филип Вишњић" Салвадора Аљендеа 17 Београд Марина Стојановић, Роберт Џунић 23 4
6 ош "Вук Караџић"Српских владара 111 Пирот Марина Стојановић, Роберт Џунић 21 3.98
7 ош "Вук Караџић"Српских владара 111 Пирот Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.99
8 ОШ "8 СЕПТЕМБАР"Данила Киша 21 Пирот Марина Стојановић, Роберт Џунић 24 4
9 ОШ"Стефан Дечански" Милана Мијалковића11 Београд Марина Стојановић, Роберт Џунић 29 3.98
10 Хемијско медицинска школа,Вршац Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.98
11 ош "1300 Каплара" Панчина 1, Београд Марина Стојановић, Роберт Џунић 25 4
12 ОШ"Коле Рашић" Васе Чарапића 8 б Ниш Марина Стојановић, Роберт Џунић 23 4
13 Техничка школа Стара Пазова Светосавска 5 Марина Стојановић, Роберт Џунић 27 3.9
14 ОШ "Сава Максимовић" Мраморак Марина Стојановић, Роберт Џунић 23 3.92
15 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Барошевац Марина Стојановић, Роберт Џунић 21 4
16 ош "Бранко Радичевић" Бор ул.Моша Пијаде 31 Марина Стојановић, Роберт Џунић 21 3.73
17 ош"Бранко Радичевић" Бор ул.Моша Пијаде 31 Марина Стојановић, Роберт Џунић 18 3.89
18 ош "Јован Поповић" Нови Сад ул.Раваничка 2 Марина Стојановић, Роберт Џунић 22 4
19 ош" Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац Марина Стојановић, Роберт Џунић 23 3.96
20 ОШ Петар Радовановић Злот Трг Петра Радовановића бб Марина Стојановић, Роберт Џунић 23 3.96
21 ОШ Мика Митровић Богатић Војводе Степе 4 Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.96
22 ОШ Милан Благојевић ул.4 децембар Лучани Марина Стојановић, Роберт Џунић 30 3.83
23 Regionalni centar Niš Марина Стојановић, Роберт Џунић 29 3.96

Укупно учесника: 583 | Просечна оцена: 3.93