Хибридна настава као модел наставе на даљину и савремена подршка новим видовима учења и комуникације

Каталошки број програма: 777  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

Биљана Животић, , ОШ ''Бата Булић''; Биљана Тодоровић, Професор разредне наставе, ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац; Софиа Миленковић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Турија; Маја Оклобџија Слијепчевић, , Техничка школа Смедерево

општа питања наставе

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика оспособљавањем наставника за реализацију хибридне наставе применом активног учења, истраживања, тематске и пројектне наставе употребом дигиталних алата.

Оспособљавање наставника за развијање функционалних знања, вештина и ставова код ученика. Оспосoбљавање наставника за едукацију ученика за нове начине комуникације, учења и сарадње. Подизање дигиталне зрелости школе и развијање дигиталних компетенција ученика и наставника Увођење онлајн окружења и дигиталних алата као допуну редовној настави.

- развијају функционална знања, вештине и ставове код ученика. - оспособе ученике за коришћење нових начина комуниикације, учења и сарадње. - повећају дигиталну зрелост школе, развијају своје дигиталне компетенције и дигиталне компетенције ученика. - користе онлајн окружење и дигиталне алате као допуну редовној настави.

 • 1. дан
  • Увод у програм
  • Дигитално образовање и дигиталне компетенције наставника
  • Модели реализације образовно-васпитног рада коришћењем дигиталних технологија
  • Квалитетна онлајн настава у школи
  • Активности наставника и ученика током онлајн наставе
  • Организација хибридне наставе и добробити ученика од хибридне наставе
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.